Přehled článků

Křídový létající koberec

Skupinová práce mnoha tříd naší školy - kreslíme křídou v atriu

Nezapomeň, že podzim je krásné období...

Šípkové tvoření

2. žákovská ornitologická konference

Zajímavé ornitologické akce se zúčastnila i žákyně 3.ZŠ !

Pohádkování na dálku v 6.B

V 6.B se nyní pohádkuje. Čteme, vypravujeme a také sami leccos vymýšlíme. Vznikla tak na dálku krásná veršovaná pohádka, kdy každý z nás vymyslel svých pět vešů. Nakonec přibyly i obrázky.

V květnu 1945

Chodba na 3. patře

V hodinách českého jazyka jsme se letos učili i líčení. Podívejte, jak při takové slohové práci může vypadat obyčejná chodba na naší škole.

Pečeme jako v Anglii

výuka občanské výchovy v 6.B trochu jinak

povídání o "dušičkách" se moc líbilo