ZÁJMOVÁ ODPOLEDNE v ŠD

Zájmová odpoledne jsou součástí programové náplně činnosti v ŠD.

MYŠLENKOU ZO je :

Nabídnout dětem co nejpestřejší program s možností výběru dle jeho zájmu.

Seznámit a skamarádit děti z různých oddělení mezi sebou (starší pomáhají mladším).

Děti si vyzkouší pracovat s více vychovatelkami ŠD  a v jiných prostředích.                              

ZO probíhají vždy v PONDĚLÍ a STŘEDU od 13.45 do 15.15 hod. v prostorech ŠDaZŠ

(Můžete-li, přizpůsobte odchody dětí ze ŠD výše uvedenému času).

V měsíci říjnu bude „zdánlivý chaos“ při vyzvedávání dětí z ŠD – děti budou na ZO  jinde než ve své kmenové třídě. Tedy k nenalezení. Nezoufejte – ve třídě 209 – 2.patro (u PC) vám naše vychovatelka poradí - kde koho najdete.

V pondělí a ve středu NEODVÁDÍME vzhledem k zájmovým odpoledním, které trvají od 13.45 do 15.15 hod NA 1. AUTOBUS ( odjezd v 15.00 hod. )

ZAHÁJENÍ činnosti ZO bude 30.9.2019               UKONČENÍ  5/2020

PRAVIDLA PRO VÝBĚR :

Nelze se přihlásit 2x do stejného ZO ( např. Po= dílna, St=dílna)

Volba je platná pro celý školní rok ( vzhledem k návaznosti činnosti v ZO NELZE MĚNIT podle momentální chuti dítěte)

Při výběru zohledněte aktivity svého dítěte v aktuální den (např, sport v ŠD ne,  když ho pak čeká náročný fotbalový trénink).

Účast v ZO je svým způsobem povinná, neboť dětem, které nechtějí dělat NIC, nebude v těchto hodinách nabídnut jiný náhradní program (např. PC, video), Nicnedělání není náplní činnosti družiny.

Pro děti, které v termínu ZO navštěvují ZUŠ či jiné aktivity ZŠ ( brzké odchody do 14.15 hod.  či pozdní příchody po 13.45 hod.), je určena PŘESTUPKA.

Nezapomeňte uvést NÁHRADNÍ VOLBU pro případ překročení kapacity ZO.

V případě překročení kapacity požadovaného ZO si vyhrazujeme možnost přesunu dítěte do jiného ZO !

NOVINKA =   Kluby v ŠD = 10/19 – 3/2020

Budou probíhat mimo Zájmová odpoledne. Jedná se o Klub zábavné logiky a deskových her pro 1.- 2.třídu Brabcová J. (úterky 14.45 – 16.15)

3.- 4.třídu Brnušáková (úterky 14.45 – 16.15 – ŠD

Klub komunikace v cizím jazyce –Zábavná angličtina  -  Blažková Iva pro 3.a 4.třídu (středy 13.45 – 15.15)

Klub soc.a obč. dovedností – Zpívání s kytarou  - J.Petrboková ( čtvrtky 14.45 – 16.15)

Klub čtenářský -  I s knihou může být zábava – P. Týčová 2.-4.tř. (čtvrtky 14.45 – 16.15)

Přihlášky viz příloha. Odevzdávejte třídním vychovatelkám. Počet účastníků omezený.

 NA B Í D KA   Z O  pro šk.rok  2019 -20 :

 Zkratky :    Po = pondělí         St = středa

 ŠIKULKY = DOVEDNÉ RUCE(vych. Mirka Tichá)    Po+St 1.patro - tř.106

( někdy je potřeba donést materiál z domova)

-  dekorativní výrobky,  dárečky ( reprezentace ŠD)

MALOVÁNÍ  (vych. Benešová Vl.)                             Po     1.patro tř. 108

- určeno dětem, které rády malují vším možným na vše možné

MINI DISCO (vych. Týčová Petra)                                 Po     2. patro tř. 208

- kombinace  aerobiku, zumby a moderního tance                St      2. patro tř. 208

Pomůcky : sportovní obuv + převlečení

JÓGA PRO DĚTI    (vych. Petrboková Jana)                 Po    2.patro tř.205

- jóga a zdravotní cvičení pro děti                                          St     2.patro tř.205

- pohodlné oblečení    

EKOLÁČEK  ( vych. Pšenčná Blanka )                          Po    2.patro tř. 206

- příroda a ochrana přírody hrou                                            St     2.patro tř. 206

- většinu ZO jsme venku (v přírodě)                                                + VENEK !!!

 

REKREHRY  (vych. Brabcová Jana)                              Po    1. patro  tř. 106

- společenské hry  ( venku i uvnitř, s pomůckami i bez)        St     1. patro  tř. 106

- v pondělí pro děti 1.a 2.tříd

-  ve středu pro děti 3.a 4..tříd

 REKRESPORT    (vych.  Benešová V. + Nováková I.)  St       tělocvična

- kolektivní sportovní hry, soutěže                                                               hřiště

!!! nutná sportovní obuv + oblečení

 KREATIVKY    (vych. Brnušáková Jana)                      S  ZŠ studovna

( abychom vás nezatěžovali sháněním pomůcek  budeme vybírat 150 Kč a zajistíme sami J)

- kreativní vyrábění a malování

- určeno starším dětem-  3.a 4. třídy

 PŘESTUPNÍ STANICE  (vych. Spilková Jana)         Po + St  2.patro – tř. 209

 (  je určena dětem, které budou odcházet nebo přicházet do a z jiných aktivit - ZUŠ, apod.)

 ! ve stejných časech bude probíhat  také  KLUB ZÁBAVNÉ ANGLIČTINY pro 3.-4.tř.  (středa 13.45 – 15.15 HOD.)

 ZMĚNA VYHRAZENA !

ZÁJMOVÁ ODPOLEDNE v ŠD II

 Zájmová odpoledne jsou součástí programové náplně činnosti v ŠD.

 MYŠLENKOU ZO je :

Nabídnout dětem co nejpestřejší program s možností výběru dle jeho zájmu.

Seznámit a skamarádit děti z různých oddělení mezi sebou (starší pomáhají mladším).

Děti si vyzkouší pracovat s více vychovatelkami ŠD  a v jiných prostředích.                    

ZO probíhají pro ŠD II pouze  STŘEDU od 13.45 do 15.15 hod. v prostorech ŠDaZŠ

(Můžete-li, přizpůsobte odchody dětí ze ŠD výše uvedenému času).

V měsíci říjnu bude „zdánlivý chaos“ při vyzvedávání dětí z ŠD – děti budou na ZO  jinde než ve své kmenové třídě. Tedy k nenalezení. Nezoufejte – ve třídě 209 – 2.patro (u PC) vám naše vychovatelka poradí - kde koho najdete.

V pondělí a ve středu NEODVÁDÍME vzhledem k zájmovým odpoledním, které trvají od 13.45 do 15.15 hod NA 1. AUTOBUS ( odjezd v 15.00 hod. )

 ZAHÁJENÍ činnosti ZO bude 30.9.2019               UKONČENÍ  5/2020

 PRAVIDLA PRO VÝBĚR :

Nelze se přihlásit 2x do stejného ZO ( např. Po= dílna, St=dílna)

Volba je platná pro celý školní rok ( vzhledem k návaznosti činnosti v ZO NELZE MĚNIT podle momentální chuti dítěte)

Při výběru zohledněte aktivity svého dítěte v aktuální den (např, sport v ŠD ne,  když ho pak čeká náročný fotbalový trénink).

Účast v ZO je svým způsobem povinná, neboť dětem, které nechtějí dělat NIC, nebude v těchto hodinách nabídnut jiný náhradní program (např. PC, video), Nicnedělání není náplní činnosti družiny.

Pro děti, které v termínu ZO navštěvují ZUŠ či jiné aktivity ZŠ ( brzké odchody do 14.15 hod.  či pozdní příchody po 13.45 hod.), je určena PŘESTUPKA.

Nezapomeňte uvést NÁHRADNÍ VOLBU pro případ překročení kapacity ZO.

V případě překročení kapacity požadovaného ZO si vyhrazujeme možnost přesunu dítěte do jiného ZO !

NOVINKA =   Kluby v ŠD = 10/19 – 3/2020

Budou probíhat mimo Zájmová odpoledne. Jedná se o

Klub zábavné logiky a deskových her pro 3.- 4.tř. Brnušáková (úterky 14.45 – 16.15 – ŠD

Klub komunikace v cizím jazyce –Zábavná angličtina  -  Blažková Iva

pro 3.a 4.třídu (středy 13.45 – 15.15)

Klub soc.a obč. dovedností – Zpívání s kytarou  - J.Petrboková ( čtvrtky 14.45 – 16.15)

Klub čtenářský -  I s knihou může být zábava – P. Týčová 2.-4.tř. (čtvrtky 14.45 – 16.15)

Přihlášky viz příloha. Odevzdávejte třídním vychovatelkám. Počet účastníků omezený.

 NA B Í D KA   Z O  pro šk.rok  2019 -20 :

 ŠIKULKY = DOVEDNÉ RUCE(vych. Mirka Tichá)    St 1.patro - tř.106

( někdy je potřeba donést materiál z domova)

- dekorativní výrobky,  dárečky ( reprezentace ŠD)

 MINI DISCO (vych. Týčová Petra)                                

-  kombinace aerobiku, zumby a moderního tance                St      2. patro tř. 208

Pomůcky : sportovní obuv + převlečení

 JÓGA PRO DĚTI    (vych. Petrboková Jana)                

-  jóga a zdravotní cvičení pro děti                                          St     2.patro tř.205

-  pohodlné oblečení   

EKOLÁČEK  ( vych. Pšenčná Blanka )                         

- příroda a ochrana přírody hrou                                            St     2.patro tř. 206

- většinu ZO jsme venku (v přírodě)                                                + VENEK !!!

 REKREHRY  (vych. Brabcová Jana)                              

- společenské hry  ( venku i uvnitř, s pomůckami i bez)        St     1. patro  tř. 106

-  v pondělí pro děti 1.a 2.tříd

-  ve středu pro děti 3.a 4..tříd

 REKRESPORT    (vych.  Benešová V. + Nováková I.)  St       tělocvična

- kolektivní sportovní hry, soutěže                                                               hřiště

!!! nutná sportovní obuv + oblečení

 KREATIVKY    (vych. Brnušáková Jana)                      St  ZŠ studovna

( abychom vás nezatěžovali sháněním pomůcek  budeme vybírat 150 Kč a zajistíme sami J)

- kreativní vyrábění a malování

- určeno starším dětem-  3.a 4. třídy

PŘESTUPNÍ STANICE  (vych. Spilková Jana)         Po + St  2.patro – tř. 209

 (  je určena dětem, které budou odcházet nebo přicházet do a z jiných aktivit - ZUŠ, apod.)

! ve stejných časech bude probíhat  také  KLUB ZÁBAVNÉ ANGLIČTINY pro 3.-4.tř.  (středa 13.45 – 15.15 HOD.)

ZMĚNA VYHRAZENA !