ZÁJMOVÁ ODPOLEDNE v ŠD

 

Zájmová odpoledne jsou součástí programové náplně činnosti v ŠD.

MYŠLENKOU ZO je:

Nabídnout dětem co nejpestřejší program s možností výběru dle jeho zájmu.

Seznámit a skamarádit děti z různých oddělení mezi sebou (starší pomáhají mladším).

Děti si vyzkouší pracovat s více vychovatelkami ŠD a v jiných prostředích.                  

ZO budou probíhat letošního roku pouze ve STŘEDU od 13.45 do 15.15 hod. v prostorech ŠD a ZŠ. Můžete-li, přizpůsobte odchody dětí ze ŠD výše uvedenému času.

V měsíci říjnu bude „zdánlivý chaos“ při vyzvedávání dětí z ŠD – děti budou na ZO jinde než ve své kmenové třídě. Tedy k nenalezení. Nezoufejte – ve třídě 209 – 2. patro (u PC) vám naše vychovatelka poradí - kde koho najdete.

Úterky, středy a čtvrtky nabídneme opět kluby pro účastníky ŠD (Evropská unie – operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání = Šablony) viz nabídka v příloze.

Pondělky bychom rádi věnovali plnění roční družinové hry. Prosíme o ponechání dětí v ŠD také do 15.15 hodin.

V pondělí a ve středu NEODVÁDÍME vzhledem k zájmovým odpoledním a třídním aktivitám, které trvají do 15.15 hod. na 1. AUTOBUS (odjezd v 15.00 hod.).

ZAHÁJENÍ činnosti ZO bude 7. 10. 2020 a UKONČENÍ 5/2021

PRAVIDLA PRO VÝBĚR ZO:

Volba je platná pro celý školní rok (vzhledem k návaznosti činnosti v ZO NELZE MĚNIT podle momentální chuti dítěte)

Při výběru zohledněte aktivity svého dítěte v aktuální den (např. sport v ŠD ne, když ho pak čeká náročný fotbalový trénink).

Účast v ZO je svým způsobem povinná, neboť dětem, které nechtějí dělat NIC, nebude v těchto hodinách nabídnut jiný náhradní program (např. PC, video).

Pro děti, které v termínu ZO navštěvují ZUŠ či jiné aktivity ZŠ (brzké odchody do 14.15 hod. či pozdní příchody po 13.45 hod.), je určena PŘESTUPKA.

V případě překročení kapacity požadovaného ZO si vyhrazujeme možnost přesunu

dítěte do jiného ZO! Uveďte, prosím, proto náhradní volbu.

 

NABÍDKA ZO pro školní rok 2020-21:

POZOR ZMĚNA   -   POUZE STŘEDY!!!

Pondělky bychom rádi využili pro plnění roční družinové hry v rámci třídního kolektivu. Prosíme o ponechání dětí v ŠD také do 15.15 hodin.

ŠIKULKY = DOVEDNÉ RUCE (vych. Tichá Mirka )  1.patro - tř.106

(někdy je potřeba donést materiál z domova)

  • dekorativní výrobky, dárečky, výrobky pro radost

MALOVÁNÍ  (vych.  Brnušáková Jana)                             ZŠ studovna     

  • určeno dětem, které rády malují vším možným na vše možné

MINI DISCO (vych. Týčová Petra)                                     2. patro tř. 208

  • kombinace aerobiku, zumby a moderního tance               
  • Pomůcky: sportovní obuv + převlečení

JÓGA PRO DĚTI (vych. Petrboková Jana)                       2.patro tř.205

  • jóga a zdravotní cvičení pro děti
  • pohodlné oblečení

EKOLÁČEK (vych. Pšenčná Blanka)                                2.patro tř. 206

  • příroda a ochrana přírody hrou                                                    + VENEK
  • většinu ZO jsme venku (v přírodě)                                               

REKREHRY  (vych. Brabcová Jana)                                 1. patro  tř. 106

  • společenské hry (venku i uvnitř, s pomůckami i bez)                 + VENEK

REKRESPORT    (vych.  Kováčová K. + Nováková I.)           tělocvična

- kolektivní sportovní hry, soutěže                                                               hřiště

!!! nutná sportovní obuv + oblečení

PŘESTUPNÍ STANICE  (vych. Spilková Jana)           2.patro – tř. 209

 (je určena dětem, které budou odcházet nebo přicházet do a z jiných aktivit - ZUŠ, apod.)

ZMĚNA VYHRAZENA !