Složení Školské rady při 3. základní škole, Rakovník, Okružní 2331
pro funkční období 1.1.2018 - 31.12.2020

zvoleni pedagogickými pracovníky školy:

  • Mgr. Steidl Petr - předseda
  • Mgr. Bernardová Jitka 

jmenováni zřizovatelem:

  • RSDr. Kvasnička Vladimír
  • RNDr. Jirátko Jan

zvoleni zákonnými zástupci žáků:

  • Ing. Čermák Luboš
  • Ichová Hana