Celoroční motivační hra

Školní rok 2020/2021

 

ŽIVOT VE STŘEDOVĚKU

 

Spolu s dětmi se přeneseme do období středověku, konkrétně do Země české za vlády Karla IV.  Vyzkoušíme si, jak se žilo tenkrát, a budeme porovnávat historii se současností.

 

 1. ETAPA = ČLOVĚK a JEHO SVĚT (9-11/20)

 IMAGE STŘEDOVĚKU

ŠD se promění v KRÁLOVSTVÍ, třídy v HRADY, ve kterých bydlí „Paní z …….“ se svou družinou (vychovatelka + děti).

 Děti budou SAMI SEBE během celého roku ZDOKONALOVAT = plnit  ZKOUŠKY                                    -          

        v 1. etapě zkouška PÁŽETE

        v 2. etapě zkouška PANOŠE

        v 3. etapě zkouška RYTÍŘE

 PODROBNĚJŠÍ NÁMĚTY:

Lidé kolem nás = rodina, spolužáci, kamarádi, dospěláci, komunikace, mezilidské vztahy

 • každý člověk má své jméno (seznámení se navzájem, rodina)

svůj rod= třída  - rodokmen, oddělení + družina paní …. Z ….

 • pravidla života v ŠD (život na hradě – v podhradí)
 • seznámení s řádem ŠD (vyhlášky co se smí a nesmí)
 • pravidla slušného chování (kurtoazie)
 • práva a povinnosti

Místo kde žijeme = domov, škola, cesta do školy

-     ZŠ, ŠD, třída (království, hrady, rody= družiny, erby)

 • kdo kde bydlí (mapka království)
 • kde koho najdeme v ŠD i ZŠ
 • cesta do školy (dopravní výchova, dopravní prostředky)
 • (cesty do království  - pěšky, kůň, kočár)
 • Rakovník …. (královské město)

Člověk a jeho zdraví = oblékání, hygiena, stravování, zdravověda, udržování tělesné kondice

 • šatny – převlékání, přezouvání (historie odívání, módních doplňků, účesů)
 • hygiena před jídlem, WC
 • kultura stolování, správná životospráva, pitný režim (jídelníček středověku)
 • zdravověda (lékařství)

 

 1. ETAPA =       ČLOVĚK  a  ZÁBAVA (12/20 -2/21)

Lidé a čas = historie - tradice, současnost, budoucnost, časové proměny, měření času

 • tradice = Mikuláš, vánoční svátky,
 • Časové proměny (lidé středověku a dnes , Rakovník – královské město, mluva
 • Měřidla času (přesýpací hodiny, sluneční)
 • Události = noviny (poslové, kramářské písně, kroniky

Umění a kultura

 • zpěv + hudba + tanec
 • divadlo (aktivity, ztvárnění písniček, pohádek)
 • galerie výtvarných technik - obrazárna = portréty „slavných“ – výzdoba chodeb

Práce 

 • Vynálezy ulehčující práci (golem)
 • Peníze – mince
 • Povolání = řemesla („ ten dělá to a ten zas tohle …… výrobky na jarmark)
 • Výroba „Rytířské zbroje“
 • Obchodování (jarmarky)

 

 1. etapa = ČLOVĚK a PŘÍRODA (3-5/21)

Životní prostředí

 • Bydlení
 • Voda, země, vzduch

Rostlinná říše = zahradníci

 • péče o pokojové rostliny ve třídě
 • ovocná a zeleninová hostina
 • oslava jara – velikonoce
 • ozdobné koláže z přírodnin (výzdoba interiérů hradů)
 • obrazy květin (květinová chodba)
 • léčivé bylinky = babky kořenářky - čarodějnice

Živočišná říše – královský lovčí

 • živočichové a jejich životní prostředí (zvířata a ptáci v lese a na louce – lovná zvěř)

         zvířata a ptáci u lidí = pomocníci)

         ryby - rybolov

 • lovecké dovednosti (poznávání zvěře, stopování, lov)
 • obrazy zvířat (zvířecí chodba)

 

Ochrana přírody

 • ekologie + třídění odpadu = novinka dnešní doby
 • úklid venkovních prostor ŠD
 • hra ke Dni Země = VODA („Vodnické brekeke“)

 

VÝSTUPY: 

Nástěnky – motivace dle etap, fotonástěnka,, 

            Interiéry ŠD – postupná výzdoba vycházející z plnění celoroční hry

            Družinové zábavné odpoledne

            Fotokronika

            Spolupráce se Školním klubem

            www.stránky