Celoroční motivační hra

Cesta kolem světa za 10 měsíců

Školní rok 2019/2020

Celoroční motivační hra zajišťuje:

-        Ucelenost a návaznost činností ŠD

-        větší atraktivnost pro děti

-        spolupráci mezi odděleními

Zdroje :

Kniha : Jules Verne – Cesta kolem světa za 80 dní

Seriál – Willy Fog na cestě kolem světa

Dětské atlasy a zeměpisné publikace

 Publikace Cesta kolem světa za 80 rébusů

Kniha Kamarádi z velké dálky

Kniha Hrajeme pohádky z celého světa ( družinové divadlo )

Kniha Náměty pro školní družinu – kapitola 7. Jak se žije jinde

Velká encyklopedie Zeměpisu

A další…

Směr cesty :

  1. etapa – Evropa – Asie
  2. etapa – Severní Amerika - Jižní Amerika- Antarktida
  3. etapa – Austrálie – Afrika

Zájmová odpoledne:

inspirace v různých částech světa, podle toho kde se zrovna nacházíme

Zkoušky jednotlivců :

Každé dítě bude mít vlastní pas, do kterého bude dostávat razítka za zkoušky jednotlivců, případně i jiné informace, nebo pochvaly dle zvážení každé vychovatelky.

1.etapa : zkoušky jednotlivých zemí, které navštívíme ČR, Anglie, Španělsko, Indie, Rusko + zkouška Létání na létajícím koberci schopen

2.etapa : zkoušky Japonsko, Kanada, Mexiko, Brazílie, Antarktida+ zkouška plavby ponorkou schopen

3. etapa: zkoušky Austrálie, Kongo, Egypt + zkouška jízdy na velbloudu schopen a zkouška sestrojení vlastního  dopravního stroje.

1. etapa = Člověk a jeho svět( září – prosinec) 

Lidé kolem násrodina, spolužáci, kamarádi, dospělí, mezilidské vztahy, komunikace, emoce

-        Každý člověk kdekoliv na planetě Zemi má své jméno- seznámení se navzájem, seznamovací hry, říkáme si příklady jmen z jiných zemí. Jaká jména se nám líbí ?

-        Každý člověk má svou rodinu i sousedy – děti z jiných oddělení. Jak velkou máme rodinu ? Kolik nás je doma? Je to tak všude na světě?

-        Pravidla života v ŠD – ve všech zemích světa mají svá pravidla – zákony. Naše družinová třída se může proměnit ve stát ve státě – můžeme si vymyslet vlastní malý stát a vytvořit mu zákony.

-        Seznámení se s řádem ŠD

-        Pravidla slušného chování

 

Místo kde žijeme = domov, škola, cesta do školy

-        ZŠ, ŠD, třída

-        Kdo kde bydlí – práce s mapou, jak se bydlí jinde na světě?

-        Kde koho najdeme v ŠD i ZŠ

-        Cesta do školy – jak cestujeme do školy my, jak se cestuje do školy v jiných částech světa (Transsibiřská magistrála, cesta do školy v Indonesii))

-        Seznamujeme se se státy Evropy (podobná kultura jako u nás doma) a následně odcestujeme do Asie (Asie je obrovská a rozmanitá)

 Člověk a jeho zdraví – oblékání, hygiena, stravování, zdravověda, udržování tělesné kondice

-        Šatny, převlékání a přezouvání – tradiční odívání v různých částech světa (kimono, školní uniformy)

-        Hygiena před jídlem a po WC

-        Kultura stravování, správná životospráva, pitný režim (zkoušíme jíst hůlkami)

-        Tradiční pokrmy různých kultur

-        Zdravověda

 

Lidé a čas – historie, tradice, současnost, budoucnost, časové proměny, měření času

-        Tradice v různých kulturách, jak se slaví Vánoce jinde

-        Časové proměny – když je u nás zima jinde může být léto, někde je zima pořád a jinde pořád léto. Posun času v různých zemích. Na moři můžeme vidět , že je Země kulatá.

-        Měřidla času ( odhad času podle slunce, hodinky )

-        Japonští roboti – pomocníci budoucnosti

 

Výstupy :              výzdoba tříd a chodeb

                 divadelní představení divadla Studio Karavana : U našich sousedů v Evropě

                                                                                                                             ( konec září)

                 Celodružinová hra – Poznej naše sousedy        

2. etapa = Člověk a práce, zábava

Práce

-        Povolání- jeho význam pro člověka a společnost

-        Povolání a způsob obživy v různých částech světa

-        Peníze a jejich hodnota – různá měna v různých zemích

 

Kultura a umění

- Tanec – tance různých kultur – začínáme s nácvikem na DZO

- Divadlo – každá družina si nacvičí vlastní představení podle knihy Hrajeme pohádky z celého světa

- Karneval v Riu – vyrábíme karnevalové masky a kostýmy

                            - uspořádáme karneval v tělocvič

Výstupy

-        vlastní divadelní představení ( únor )

-        karneval ( březen)

3.etapa =  Člověk a příroda

Životní prostředí – ochrana přírody

-        voda, země, vzduch – znečištění oceánů, kácení pralesů

-        ekologie – třídění odpadu, ekologické chování

-        pozorování přírody – procházky

-        cedrhra ke Dni Země    

Rostlinná říše

-        Léčivé byliny – šamani

-        Rozmanitost rostlinné říše celého světa

-        Exotické ovoce – odkud se dováží – ochutnávka

-        Lesní domečky

-        Přežití v džungli

Živočišná říše

-        Rozmanitost živočišné říše celého světa –různé prostředí – různá zvířata

 (prales, step, poušť)

-        Zvířata v oceánech

-         Rituály afrických kmenů

Výstupy :  Interaktivní  workshop s bongy z cyklu Cesta kolem světa za 45 minut ( duben )

                  divadlo studio Karavana Tajemná Afrika

                  Cedrhra Africké Safari

                  Družinové zábavné odpoledne