Asistent pedagoga

je pomocník pedagoga který se může významnou měrou podílet na vzdělávacím procesu nejen ve škole, ale i v oblasti mimoškolní výchovy.

Asistent pedagoga se podílí na podpůrném vzdělávání a integraci žáka se sociálním nebo s  kulturním znevýhodněním, žáka se speciálními vzdělávacími potřebami a také žáka mimořádně nadaného. Pracuje tedy dle pokynů pedagoga jak s žákem se speciálními vzdělávacími potřebami, tak s ostatními žáky ve třídě. Cílem využití asistenta pedagoga je vytvořit také prostor pro pedagogickou individuální práci učitele s žákem se speciálními vzdělávacími potřebami.

Přítomnost asistentů ve školním roce 2017/2018:

  • 1.C - Dagmar Kraftová
  • 2.B - Bc. Petra Týčová
  • 2.C - Jana Brabcová
  • 3.B -  Jana Brnušáková DiS.
  • 3.D - Iveta Nováková
  • 4.A - Tereza Králíčková
  • 5.C - Martina Bugnerová