2021 28. 2.

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 27. ÚNORA DO 21. BŘEZNA

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200
        (dostupné ZDE), kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost

žáků 1. a 2. ročníků základní školy

Tito žáci budou vzděláváni distančním způsobem. Distanční výuka bude nastavena v systému Škola OnLine.

 

2021 24. 2.

ZMĚNA V POUŽÍVÁNÍ OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ DÝCHACÍCH CEST

na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví (dostupné zde) se s účinností od 25. února 2021 upravuje používání ochranných prostředků dýchacích cest takto:
Zvolte kategorii:

PF 2021

15. 12. 2020
Kategorie: Škola
Ať se jednička na konci nového letopočtu stane začátkem řady, která vrátí náše životy zase do normálních kolejí.