2020 13. 10.

ÚPLNÉ UZAVŘENÍ ŠKOL OD 14.10. 2020

Krizové opatření vlády České epubliky s účinností od 14. října 2020 do 1. listopadu 2020 zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole.

Uzavření školy se týká žáků obou stupňů školy. Školní družina není v provozu, zakazuje se osobní přítomnost žáků na zájmovém vzdělávání

Vzdělávání žáků základní školy bude v souladu s ustanovením § 184a, zák. č. 561/2004 Sb. (školský zákon) probíhat formou distančního vzdělávání.

Možnost odběru oběda v rámci školního stravování.

2020 9. 10.

REALIZACE KRIZOVÝCH OPATŘENÍ VLÁDY

V návaznosti na usnesení vlády č.1 s účinností od 12. října do 25. října 2020 včetně, přinášíme souhrn informací v těchto oblastech:

1) organizace střídavé výuky na 2. stupni školy

2) možnost školního stravování při distanční výuce

3) stanovení volných dnů

4) činnost školního klubu

5) výuka plavání

 

2020 2. 10.

ÚPRAVA OBSAHU VZDĚLÁVÁNÍ

V souladu s nařízením Krajské hygienické satnice Středočeského kraje se s účinností od 5.10 2020 do 18.10.2020 nařizují mimořádná opatření spočívající v omezení provozu škol takto:

Zvolte kategorii:

Křídový létající koberec

14. 10. 2020
Skupinová práce mnoha tříd naší školy - kreslíme křídou v atriu