2021 21. 4.

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

V souladu s ustanovením § 46 odst.1 a § 183 odst.2, zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,

                                    oznamuje ředitel školy
rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání.

Děkujeme vám všem, kteří jste si pro vzdělávání svých dětí vybrali naši školu, a těšíme se na setkání s vámi a vašimi dětmi.

2021 7. 4.

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD PONDĚLÍ 12. DUBNA

Mimořádné opatření Minsterstva zdravotnictví umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání od 12. 4. 2021 v základních školách
- žákům 1. stupně ve škole a to způsobem, že se vyučování zúčastní polovina počtu tříd. 

ROZDĚLENÍ TŘÍD K ROTAČNÍ PREZENČNÍ VÝUCE:
1. skupina - týden od 12.4. - prezenční výuka - třídy 1.A, 1.D, druhý a pátý ročník
2. skupina - týden od 19.4. - prezenční výuka - třídy 1.B, 1.C, třetí a čtvrtý ročník

 

Zvolte kategorii:

Velikonoční "bojovka"

22. 4. 2021

Děti z 1.A a 1.C si prošly velikonoční stezku. 

PF 2021

15. 12. 2020
Kategorie: Škola
Ať se jednička na konci nového letopočtu stane začátkem řady, která vrátí náše životy zase do normálních kolejí.