V souladu se zákonem č 250/2000 Sb., v platném znění, zveřejňujeme schválený rozpočet na rok 2019 a  schválený střednědobý výhled na roky 2019 a 2020

Schválený rozpočet příspěvkové organizace na rok 2019

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019-2020