3. ZŠ    –    ŠKOLNÍ    DRUŽINA I 

MOBIL:  725425096    ( pouze v nutných případech – odvoláváte nás od dětí)

PROVOZ ŠD:

Ranní školní družina           6.30 – 7.45 (ŠD I – 2. patro učebna č. 209)

Žáci se přezouvají a převlékají ve školních šatnách. Příchod nejpozději do 7.25 hod.

Vstup do ZŠ nejpozději do 7.20 hod.

Odpolední provoz ŠD          : po vyučování do 17.00 hodin

            Odjezdy autobusů : 14.55 hod. -  ( 1.autobus)

                                   (Riegrova, aut.nádr., Na Sekyře, Na Váze, Havlíčkova, Vladislavova)

                                           15.40 hod. -   ( 2. autobus)

                                   (Riegrova, aut.nádr., Na Sekyře, Na Váze, Malcova, Pod nemocnicí)

            Na autobus jsou žáci doprovázeni vychovatelkami.

V pondělí a ve středu NEODVÁDÍME vzhledem k zájmovým odpoledním, které trvají od 13.45 do 15.15 hod NA 1. AUTOBUS ( odjezd v 15.00 hod. ).

 

Žáky 1. a 2. tříd přebírá vychovatelka přímo od třídních učitelek. Žáci 2.tříd si přenesou   oblečení a obuv ze školní šatny do družinové šatny. Žáci 1.tříd  mají společné šatny pro ZŠ i ŠD v pavilonu ŠD. Z družinové třídy přechází společně na oběd. Návrat z oběda do ŠD ve 12.30 hod. ( po 4 vyučovací hodině) nebo 13.30 hod.(po 5.vyuč.hod.).

Žáci od 3.tříd dochází do družiny sami ( ihned po obědě, nejpozději 35 minut  po ukončení vyučování).  Poté bude nepřítomnost dítěte v ŠD telefonicky oznámena rodičům. Je tedy povinností žáka donést (poslat) omluvenku své nepřítomnosti do ŠD (výjimkou je nemoc či jiná absence dítěte – vyčteme z třídních knih).

 

Jakákoliv odchylka od docházkového listu (trvalá i mimořádná) musí být doložena písemně viz přílohy. Předtištěné tiskopisy jsou k dispozici na nástěnce v ŠD  (1.mezipatro) a na www stránkách školy.

 

Aktivity v ZUŠ – vzhledem k bezpečnosti dětí  v ŠD nemohou vychovatelky  doprovázet děti na hodiny do ZUŠ . Veďte je, prosím, k samostatnosti. Také je nutné dokládat jakékoliv změny v docházce  do ZUŠ své kmenové vychovatelce - ZUŠ není s ŠD nijak propojena.

 

VSTUP RODIČŮ DO ŠD    = POSTRANÍM VCHODEM Z NÁDVOŘÍ ZUŠ

ŠD je zabezpečena !  Vstup je na ČIP (vratná záloha 100 Kč) - v září bude automaticky překódován na šk. rok 2019-20. Rodiče žáků z 1.tříd si čip vyzvednou u školníka ZŠ S. Bugnera.

 

ODHLÁŠENÍ  z   ŠD: musí být provedeno zákonnými zástupci písemně s přesným termínem ukončení docházky do ŠD. Pokud nebude dítě takto odhlášeno, je stále žákem ŠD a musí být za něj odváděn měsíční příspěvek.

 

POTŘEBY DO ŠD :

1 balení papírových kapesníků

Bačkory, převlečení a doporučujeme i obuv  na pobyt venku, látkový sáček (vše podepsané)

Brusle (od listopadu do února  každý pátek !), in line brusle ( květen)

Uvítáme drobné odměny pro děti za vyhodnocení jednotlivých etap roční družinové hry (drobné hračky, zboží z papírnictví atd. podobně jako dáváte do škol v přírodě). Děkujeme.

 

Šatny ŠD jsou na ČIPY (čipy budou aktivovány v 1. týdnu školní docházky – zajistí ŠD).

 

PLATBA ŠD :  Kč 100,-/1 měsíc

Platba probíhá ve dvou splátkách (pololetně 500 Kč), nebo 1000 Kč na celý rok.

Splatnost  :    1 . splátka k 10. 9. , 2. splátka  k 20.1. Číslo účtu 35-540263389/0800  Česká spořitelna, do zprávy pro příjemce uveďte příjmení a třídu dítěte.

 

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ V ŠD :

Vychovatelky ŠD I    Tichá Miroslava         1.a                   třída    106

                                   Týčová Petra          1.b                                206

Petrboková Jana         1.c                         208

Benešová Vladimíra  2.a + 3.c                  108

                                   Brabcová Jana          2.b + 3.a                     105

                                   Spilková Jana            2.c + 3.c                      205

Ved.vychovatelka      Pšenčná Blanka          3.b + 3.c                     209

Vychovatelky ŠD II   Bradáčová Jana          3.a + 4.b                      ZŠ studovna

                                   Nováková Iveta          4.a + 4.c                      ZŠ třída

 

SKLADBA TÝDNE :

Pondělí           zájmová odpoledne                            Úterý              třídní činnost

Středa             zájmová odpoledne                            Čtvrtek            třídní činnosti

Pátek               celodružinové akce ( od 11-12/19 bruslení = ½ ŠD, 1-2/20=2/2 ŠD )

 

 NÁVŠTĚVNÍ DNY

V rámci ještě bližší spolupráce mezi ŠD a Vámi rodiči pořádáme návštěvní úterky + nově čtvrtky. V tyto dny  pozve a bude hostit jedna ze tříd ŠD své rodiče. V čase od 15.30  do 17. hod. budete mít možnost (celkem 2x během školního roku)  si v družině se svými dětmi  užít hezké odpoledne. 1.kolo návštěvních dnů  proběhne v měsících říjen až prosinec. Vy se těšte  na pozvánky od dětí a my se budeme těšit na Vás.

Návštěvní kolotoč zakončíme Družinovým zábavným odpolednem pro všechny rodiče i děti v květnu 2020.

 

ŠABLONY – Kluby v ŠD

Jsou novinkou letošního školního roku. Budou probíhat mimo Zájmová odpoledne. Jedná se o Klub zábavné logiky a deskových her pro 1.- 2.třídu Brabcová Jana     (úterky 14.45 – 16.15)

                                                                    3,- 4.třídu Brnušáková (úterky 14.45 – 16.15 – ŠD )

Klub komunikace v cizím jazyce –  Zábavná angličtina  pro 3.a 4.třídu (středy 13.45 – 15.15)

Klub soc.a obč. dovedností – zpívání s kytarou  - J.Petrboková ( čtvrtky 14.45 – 16.15)

Klub čtenářský – P. Týčová (čtvrtky 14.45 – 16.15)

Přihlášky viz příloha. Počet účastníků omezený.

 

ŠKOLA ON LINE

Rádi bychom s Vámi byli v kontaktu také prostřednictvím Školy on line. Budeme Vám zasílat např. bližší informace k akcím. Sledujte J.

 

DOCHÁZKOVÝ LIST  odevzdejte co nejdříve, nejpozději však do konce

1. školního týdne . Do té doby pište žákům „Odchodové lístečky“.

Nezapomeňte napsat datum faktického nástupu do ŠD např. od 9.9.2019

 

3. ZŠ    –    ŠKOLNÍ    DRUŽINA II

UMÍSTĚNÍ ŠD II

budova ZŠ – pavilon C - 2. patro ( třída, studovna)

Vzhledem k faktu, že ŠD II má pro svou činnost odlišné podmínky než ŠD I, svoláváme na úterý 10.9. od 15.30 hodin (  Pavilon C – tř. 229)  schůzku pro rodiče dětí 3.a, 4.a, 4.b a 4.c), kde získáte bližší informace o provozu a organizaci v ŠD II.

 

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ V ŠD :

Vychovatelky ŠD II   Brnušáková Jana        4.b + 3.a (1/2) studovna ( pavilon C 2.patro)

                                   Nováková Iveta          4.a + 4.c          třída 229  ( pavilon C 2.patro)

Ved.vychovatelka      Pšenčná Blanka          tel. ŠD 605827461

 

MOBIL:   jiné číslo !  727865766  ( pouze v nutných případech – odvoláváte nás od dětí)

 

PROVOZ ŠD       :

RANNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINA                      6.30 – 7.45 hodin

Žáci budou docházet do ŠD I (učebna č. 209 – u PC) , tak jako v loňském roce.

Žáci se přezouvají a převlékají ve školních šatnách. Příchod nejpozději do 7.25 hod.

Vstup do ZŠ nejpozději do 7.20 hod.

 

ODPOLEDNÍ PROVOZ ŠD           : po vyučování do 16.00 hodin !!!

            Po 16. hodině děti přechází do ŠD I – uč. 209 (u PC), sebou boty i oblečení   

 

DOPROVODY NA AUTOBUSY MHD :

Odjezdy autobusů : 14.55 hod. ( 1.autobus)

                                   ( Riegrova, aut.nádr., Na Sekyře, Na Váze, Havlíčkova, Vladislavova)

                                15.40 hod. ( 2. autobus)

                                   ( Riegrova, aut.nádr., Na Sekyře, Na Váze, Malcova, Pod nemocnicí)

Na autobus jsou děti doprovázeny vychovatelkami.

 V pondělí a ve středu NEODVÁDÍME vzhledem k zájmovým odpoledním, které trvají od 13.45 do 15.15 hod NA 1. AUTOBUS ( odjezd v 15.00 hod. )

 

Žáci od 3.tříd dochází do družiny sami ( ihned po obědě, nejpozději 35 minut  po ukončení vyučování). Poté bude nepřítomnost dítěte v ŠD telefonicky oznámena rodičům.Je tedy povinností žáka donést (poslat) omluvenku své nepřítomnosti do ŠD ( výjimkou je nemoc či jiná absence dítěte – vyčteme z třídních knih). Jakákoliv odchylka od docházkového listu (trvalá i mimořádná) musí být doložena písemně s povinnými údaji viz přílohy. Předtištěné tiskopisy budou  k dispozici ve třídách a na stránkách školy.

 

ŠATNY – děti budou využívat i pro ŠD svých školních šaten. Odpadá tedy dvojí výstroj.

 

VSTUP RODIČŮ DO ŠD    = POSTRANÍM VCHODEM Z NÁDVOŘÍ ZŠ !!!

ZŠ je zabezpečena. Vstup je na ČIP (vratná záloha 100 Kč). Čip který máte, bude automaticky překódován ( v 1. týdnu 9/19)

Vzhledem k věku dětí  a jejich samostatnosti bychom uvítali,  kdyby jste upřednostnili samostatné odchody dětí v určitou hodinu.

Uvítáme drobné odměny pro děti za vyhodnocení jednotlivých etap roční družinové hry (drobné hračky, zboží z papírnictví atd. podobně jako dáváte do škol v přírodě). Děkujeme.

 

ODHLÁŠENÍ  z   ŠD           :    musí být provedeno zákonnými zástupci písemně s přesným termínem ukončení docházky do ŠD. Pokud nebude dítě takto odhlášeno, je stále žákem ŠD a musí být za něj odváděn měsíční příspěvek.

 

POTŘEBY DO ŠD :

1 balení papírových kapesníků, Oblečení a obuv na ven.

Brusle ( 1-2/18), in line brusle ( květen)

 

PLATBA ŠD :  Kč 100,-/1 měsíc

Platba probíhá ve dvou splátkách (pololetně 500 Kč), nebo 1000 Kč na celý rok.

Splatnost   :    1 . splátka k 10. 9. , 2. splátka  k 20.1.

Číslo účtu 35-540263389/0800  česká spořitelna , do zprávy pro příjemce uveďte příjmení a třídu dítěte.

 

ZÁJMOVÁ ODPOLEDNE  

Tak jako v loňském roce, propojíme i letos  středeční zájmová odpoledne ŠD I s ŠD II. Znamená  to, že si Vaše dítě může vybrat i ZO, která probíhají v prostorách ŠD I.

Také letos budou „turistické pátky“ =  TURISŤÁK (výpravy mimo ŠD 13.00 – 15.00 hodin). Více informací obdržíte na začátku školního roku na schůzce rodičů.

 

ŠABLONY – Kluby v ŠD = 10/2019 – 3/2020

Jsou novinkou letošního školního roku. Budou probíhat mimo Zájmová odpoledne. Jedná se o Klub zábavné logiky a deskových her pro 3.-4.třídu – J. Brnušáková ( úterky 14.45 – 16.15)                                    

Klub komunikace v cizím jazyce –  Zábavná angličtina  pro 3.a 4.třídu (středy 13.45 – 15.15)

Klub soc.a obč. dovedností – zpívání s kytarou  - J.Petrboková ( čtvrtky 14.45 – 16.15)

Klub čtenářský – I s knihou může být zábava – P. Týčová ( čtvrtky 14.45 – 16.15)

Přihlášky viz příloha odevzdávejte třídním vychovatelkám.  Počet účastníků omezený.  

 

 NÁVŠTĚVNÍ DNY

V rámci ještě bližší spolupráce mezi ŠD a Vámi rodiči pořádáme i letos návštěvní dny, kdy si děti pozvou a budou hostit  své rodiče. V čase od 15.30 – do 17. hod. budete mít možnost (celkem 1x během školního roku)  si v družině se svými dětmi  užít hezké odpoledne . Vy se těšte se na pozvánky od dětí a my se budeme těšit na Vás.

Návštěvní kolotoč zakončíme Družinovým zábavným odpolednem pro všechny děti i jejich rodiče v květnu 2019 .

 

ŠKOLA ON LINE

Rádi bychom s Vámi byli v kontaktu také prostřednictvím Školy on line. Budeme Vám zasílat např. bližší informace k akcím. Sledujte J.

 

ŽIVOT V ŠD můžete sledovat na www.3zsrako.cz

 

DOCHÁZKOVÝ LIST  odevzdejte co nejdříve, nejpozději však DO KONCE 2. ŠKOLNÍHO TÝDNE. Do té doby pište dětem „Odchodové lístečky“.