ŠKOLNÍ DRUŽINA I

MOBIL:  725425096 (pouze v nutných případech – odvoláváte nás od dětí)

PROVOZ ŠD:

Ranní školní družina 6.30 – 7.45 (ŠD I – 2. patro učebna č. 209)

Žáci se přezouvají a převlékají ve školních šatnách. Příchod nejpozději do 7.25 hod.

Vstup do ZŠ nejpozději do 7.20 hod.

Odpolední provoz ŠD: po vyučování do 17.00 hodin (po 17. hodině bude vstup do budovy zablokován)

            Odjezdy autobusů: 14.55 hod. -  (1.autobus)

                                   (Riegrova, aut.nádr., Na Sekyře, Na Váze, Havlíčkova, Vladislavova)

                                        15.40 hod. -   (2. autobus)

                                   (Riegrova, aut.nádr., Na Sekyře, Na Váze, Malcova, Pod nemocnicí)

            Na autobus jsou žáci doprovázeni vychovatelkami.

V pondělí a ve středu NEODVÁDÍME vzhledem k zájmovým odpoledním, které trvají od 13.45 do 15.15 hod NA 1. AUTOBUS (odjezd v 15.00 hod.).

Žáky 1. a 2. tříd přebírá vychovatelka přímo od třídních učitelek. Žáci 2.tříd si přenesou   oblečení a obuv ze školní šatny do družinové šatny. Žáci 1.tříd  mají společné šatny pro ZŠ i ŠD v pavilonu ŠD. Z družinové třídy přechází společně na oběd. Návrat z oběda do ŠD ve 12.30 hod. ( po 4. vyučovací hodině) nebo 13.30 hod.(po 5.vyuč.hod.).

Žáci od 3. tříd dochází do družiny sami ( ihned po obědě, nejpozději 35 minut  po ukončení vyučování).  Poté bude nepřítomnost dítěte v ŠD telefonicky oznámena rodičům. Je tedy povinností žáka donést  omluvenku své nepřítomnosti do ŠD (výjimkou je nemoc či jiná absence dítěte – vyčteme z třídních knih).

Jakákoliv odchylka od docházkového listu (trvalá i mimořádná) musí být doložena písemně viz přílohy. Předtištěné tiskopisy jsou k dispozici na nástěnce v ŠD  (1.mezipatro) a na www stránkách školy.

Aktivity v ZUŠ – vzhledem k bezpečnosti dětí  v ŠD nemohou vychovatelky  doprovázet děti na hodiny do ZUŠ . Veďte je, prosím, k samostatnosti. Také je nutné dokládat jakékoliv změny v docházce  do ZUŠ své kmenové vychovatelce - ZUŠ není s ŠD nijak propojena.

VSTUP RODIČŮ DO ŠD = POSTRANÍM VCHODEM Z NÁDVOŘÍ ZUŠ

ŠD je zabezpečena! Vstup je na ČIP (vratná záloha 100 Kč) - v září bude automaticky překódován na šk. rok 2020-21. Rodiče žáků z 1.tříd si čip vyzvednou u školníka ZŠ A. Bugnera.

ODHLÁŠENÍ z ŠD: musí být provedeno zákonnými zástupci písemně s přesným termínem ukončení docházky do ŠD. Pokud nebude dítě takto odhlášeno, je stále žákem ŠD a musí být za něj odváděn měsíční příspěvek. Úhrada za ŠD je splatná za každý započatý měsíc docházky.

POTŘEBY DO ŠD:

1 balení papírových kapesníků

Bačkory, převlečení a doporučujeme i obuv  na pobyt venku, látkový sáček (vše podepsané)

Brusle (od listopadu do února  každý pátek!), in line brusle (květen)

Uvítáme drobné odměny pro děti za vyhodnocení jednotlivých etap roční družinové hry (drobné hračky, zboží z papírnictví atd. podobně jako dáváte do škol v přírodě). Děkujeme.

Šatny ŠD jsou na ČIPY (čipy budou aktivovány v 1. týdnu školní docházky – zajistí ŠD).

PLATBA ŠD: Kč 100,-/1 měsíc

Platba probíhá ve dvou splátkách (pololetně 500 Kč), nebo 1000 Kč na celý rok.

Splatnost  :    1 . splátka k 10. 9. , 2. splátka  k 20.1. Číslo účtu 35-540263389/0800  Česká spořitelna, do zprávy pro příjemce uveďte příjmení a třídu dítěte.

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ V ŠD :

Vychovatelky ŠD I   

Kováčová Kateřina    1.a + 3.a          třída    105

Týčová Petra            1.b + 3.b                     206

Tichá Miroslava         1.c + 3.a                     106

Petrboková Jana        1.d + 3.b                    208

Spilková Jana            2.a + 3.c                    205

Brabcová Jana           2.b + 3.c                    105

Ved.vychovatelka:      

Pšenčná Blanka          2.c + 3.c                    209

Přiřazení žáků 3.tříd ke kmenovým třídám je pouze orientační. Změna vyhrazena.

SKLADBA TÝDNE :

Pondělí           plnění družinové hry (třída)  + projektové dny       

Úterý              třídní činnosti                     +kluby ŠD

Středa            zájmová odpoledne                           

Čtvrtek           třídní činnosti                     +kluby ŠD

Pátek             družinové akce (od 11-12/20 bruslení = ½ ŠD, 1-2/21=2/2 ŠD)

ŠABLONY – Kluby v ŠD

Jsou součástí činnosti školní družiny. Budou probíhat v měsících říjen – únor (16 setkání).  

Klub zábavné logiky a deskových her pro 1.- 2.třídu Brabcová Jana     (úterky 14.45 – 16.15)

                                                            3.- 4.třídu Brnušáková J.      (úterky 14.45 – 16.15)

Klub komunikace v cizím jazyce –  Zábavná angličtina pro  4.třídu      (středy 13.45 – 15.15)

Klub komunikace v cizím jazyce –  Zábavná angličtina pro 3.třídu       (středy 13.45 – 15.15)

Klub komunikace v cizím jazyce -  Zábavná angličtina pro 2.třídu        (úterky 14.45 – 16.15)

Klub soc.a obč. dovedností – Zpívání s kytarou  - J.Petrboková             (čtvrtky 14.45 – 16.15)

Klub čtenářský – „ I s knihou může být zábava“ P. Týčová , 2.- 4.tř.    (čtvrtky 14.45 – 16.15)

Přihlášky viz příloha. Počet účastníků omezený.

ŠKOLA ON LINE

Rádi bychom s Vámi byli v kontaktu také prostřednictvím Školy on line. Budeme Vám zasílat např. bližší informace k akcím.

DOCHÁZKOVÝ LIST  odevzdejte co nejdříve, nejpozději však do konce 1. školního týdne. Do té doby pište žákům omluvenky na předepsaných formulářích.

Nezapomeňte napsat datum faktického nástupu do ŠD např. od 9.9.2020

 

ŠKOLNÍ    DRUŽINA II

UMÍSTĚNÍ ŠD II

budova ZŠ – pavilon C - 2.patro (třída, studovna)

Vzhledem k faktu, že ŠD II má pro svou činnost odlišné podmínky než ŠD I, svoláváme na úterý 8.9. od 15.30 hodin (  Pavilon C – tř. 229)  schůzku pro rodiče, kde získáte bližší informace o provozu a organizaci v ŠD II.

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ V ŠD :

Vychovatelky ŠD II  

Brnušáková Jana        4.a + 4.b (1/2) studovna ( pavilon C 2.patro)

Nováková Iveta          4.c + 4.b (1/2) třída 229  ( pavilon C 2.patro)

Ved.vychovatelka      Pšenčná Blanka          tel. ŠD 605827461

MOBIL: jiné číslo !  727865766  (pouze v nutných případech – odvoláváte nás od dětí)

PROVOZ ŠD:

RANNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINA 6.30 – 7.45 hodin

Žáci budou docházet do ŠD I (učebna č. 209 – u PC) , tak jako v loňském roce.

Žáci se přezouvají a převlékají ve školních šatnách. Příchod nejpozději do 7.25 hod.

Vstup do ZŠ nejpozději do 7.20 hod.

ODPOLEDNÍ PROVOZ ŠD: po vyučování do 16.00 hodin !!!

            Po 16. hodině děti přechází do ŠD I – uč. 209 (u PC), s sebou boty i oblečení.

            Provoz ŠD I je do 17.00 hodin. Poté jsou vstupy zablokovány. 

DOPROVODY NA AUTOBUSY MHD:

Odjezdy autobusů: 14. 55 hod. (1. autobus)

                                   (Riegrova, aut.nádr., Na Sekyře, Na Váze, Havlíčkova, Vladislavova)

                                15.40 hod. (2. autobus)

                                   (Riegrova, aut.nádr., Na Sekyře, Na Váze, Malcova, Pod nemocnicí)

Na autobus jsou děti doprovázeny vychovatelkami.

 V pondělí a ve středu NEODVÁDÍME vzhledem k zájmovým odpoledním a třídním aktivitám, které trvají od 13.45 do 15.15 hod.,  NA 1. AUTOBUS (odjezd v 15.00 hod.)

Žáci od 3. tříd dochází do družiny sami (ihned po obědě, nejpozději 35 minut  po ukončení vyučování). Poté bude nepřítomnost dítěte v ŠD telefonicky oznámena rodičům. Je tedy povinností žáka donést omluvenku své nepřítomnosti do ŠD (výjimkou je nemoc či jiná absence dítěte – vyčteme z třídních knih). Jakákoliv odchylka od docházkového listu (trvalá i mimořádná) musí být doložena písemně s povinnými údaji viz přílohy. Předtištěné tiskopisy budou k dispozici ve třídách a na stránkách školy.

ŠATNY – děti budou využívat i pro ŠD svých školních šaten. Odpadá tedy dvojí výstroj.

VSTUP RODIČŮ DO ŠD = POSTRANÍM VCHODEM Z NÁDVOŘÍ ZŠ !!!

ZŠ je zabezpečena. Vstup je na ČIP (vratná záloha 100 Kč). Čip který máte, bude automaticky překódován (v 1. týdnu 9/20)

Vzhledem k věku dětí  a jejich samostatnosti bychom uvítali,  kdyby jste upřednostnili samostatné odchody dětí v určitou hodinu.

Uvítáme drobné odměny pro děti za vyhodnocení jednotlivých etap roční družinové hry (drobné hračky, zboží z papírnictví atd. podobně jako dáváte do škol v přírodě). Děkujeme.

ODHLÁŠENÍ ze ŠD: musí být provedeno zákonnými zástupci písemně s přesným termínem ukončení docházky do ŠD. Pokud nebude dítě takto odhlášeno, je stále žákem ŠD a musí být za něj odváděn měsíční příspěvek. Úhrada za ŠD je splatná za každý započatý měsíc docházky.

POTŘEBY DO ŠD:

1 balení papírových kapesníků, oblečení a obuv na ven.

Brusle (zimní měsíce), in line brusle (květen)

PLATBA ŠD: Kč 100,-/1 měsíc

Platba probíhá ve dvou splátkách (pololetně 500 Kč), nebo 1000 Kč na celý rok.

Splatnost: 1. splátka k 10. 9. , 2. splátka  k 20. 1.

Číslo účtu 35-540263389/0800  Česká spořitelna, do zprávy pro příjemce uveďte příjmení a třídu dítěte.

ZÁJMOVÁ ODPOLEDNE  

Tak jako v loňském roce, propojíme i letos  středeční zájmová odpoledne ŠD I s ŠD II. Znamená  to, že si Vaše dítě může vybrat i ZO, která probíhají v prostorách ŠD I.

ŠABLONY – Kluby v ŠD = 10/2020 – 3/2021

Jsou součástí činnosti ŠD. Budou probíhat v měsících říjen – únor (16 setkání). Jedná se o:

Klub zábavné logiky a deskových her pro 3.-4.třídu – J. Brnušáková (úterky 14.45 – 16.15)                                    

Klub komunikace v cizím jazyce –  Zábavná angličtina  pro  4.třídu  (středy 13.45 – 15.15)

Klub soc.a obč. dovedností – zpívání s kytarou  - J.Petrboková         (čtvrtky 14.45 –16.15)

Klub čtenářský – I s knihou může být zábava – P. Týčová                 (čtvrtky 14.45 – 16.15)

Přihlášky viz příloha odevzdávejte třídním vychovatelkám. Počet účastníků omezený.  

ŠKOLA ON LINE

Rádi bychom s Vámi byli v kontaktu také prostřednictvím Školy online. Budeme Vám zasílat např. bližší informace k akcím. 

ŽIVOT V ŠD můžete sledovat na www.3zsrako.cz

DOCHÁZKOVÝ LIST  odevzdejte co nejdříve, nejpozději však DO KONCE 1. ŠKOLNÍHO TÝDNE. Do té doby pište dětem omluvenky na předepsaných formulářích.