ŠKOLNÍ DRUŽINA I

Důležité změny v provozu a organizaci ŠD z důvodu protiepidemických

opatření vyhlášených MŠMT:

 • Změna ve složení oddělení ŠD.
 • Změna v ranní ŠD.
 • Změna odpoledního provozu ŠD.
 • Zájmová odpoledne se nekonají.
 • Omezení vstupu rodičů do prostor ŠD.

 MOBIL:  725425096 (pouze v nutných případech – odvoláváte nás od dětí)

PROVOZ ŠD: ! ve 3 skupinách

Ranní školní družina           6.30 – 7.45 hodin

Žáci se přezouvají a převlékají ve školních šatnách. Příchod nejpozději do 7.25 hod.

Vstup do ZŠ nejpozději do 7.20 hod. hlavním vchodem.

 1. Skupina RŠD = třídy v 1. patře v ŠD 1 třída 108
 2. Skupina RŠD = třídy v 2. patře v ŠD 1 třída 209
 3. Skupina RŠD = třídy v ŠD 2 studovna 

 Odpolední provoz ŠD: po vyučování do 16.30 hodin , pátek do 16.00

Doporučená doba pobytu dítěte v ŠD je do 16 hodin (do této doby budou děti stále ve své kmenové třídě = oddělení = stejné homogenní skupině).

Oddělení budou pracovat samostatně. K propojení oddělení (max. 2) dojde jen v nezbytně nutných případech jako je například odvádění na autobusy MHD.

V neodkladných případech lze ponechat dítě v ŠD do 16.30 (třída 106) (zde už bohužel dojde k promíchání dětí z více skupin).

Doprovody na autobusy MHD

Odjezdy autobusů:

14.55 hod. - (1. autobus) Riegrova, aut. nádr., Na Sekyře, Na Váze, Havlíčkova, Vladislavova

15.40 hod. -  (2. autobus) Riegrova, aut. nádr., Na Sekyře, Na Váze, Malcova, Pod nemocnicí

Na autobus jsou žáci doprovázeni vychovatelkami. Připomínáme roušky ve  veřejné dopravě.

 Žáky 1. a 2. tříd přebírá vychovatelka přímo od třídních učitelek.

Žáci 2. tříd si přenášejí oblečení a obuv ze školní šatny do družinové šatny.

Žáci 1. tříd mají společné šatny pro ZŠ i ŠD v pavilonu ŠD. Z družinové třídy přechází společně na oběd. Návrat z oběda do ŠD ve 12.30 hod. (po 4. vyučovací hodině) nebo 13.30 hod. (po 5. vyuč. hod.).

 Vzhledem k mimořádné situaci byli žáci 3. tříd převedeni do ŠD 2 (v prostorách školy)

 Žáci 4. tříd budou docházet opět do ŠD 1 s předpokladem, že ŠD budou využívat v nezbytně nutnou dobu. Žáci dochází do družiny sami, (ihned po obědě, nejpozději 35 minut po ukončení vyučování).  Poté bude jeho nepřítomnost  v ŠD telefonicky oznámena rodičům. Je tedy povinností žáka donést omluvenku své nepřítomnosti do ŠD (výjimkou je nemoc či jiná absence dítěte – vyčteme z třídních knih).

 Jakákoliv odchylka od docházkového listu (trvalá i mimořádná), musí být doložena písemně - viz přílohy. Předtištěné tiskopisy jsou k dispozici u vychovatelky a na www stránkách školy.

 Aktivity v ZUŠ – vzhledem k bezpečnosti žáků ve třídě  ŠD,  nemohou vychovatelky  doprovázet  žáky na hodiny do ZUŠ.  Také je nutné dokládat jakékoliv změny v docházce do ZUŠ své kmenové vychovatelce - ZUŠ není s ŠD nijak propojena.

 VSTUP RODIČŮ DO ŠD = POSTRANNÍM VCHODEM Z NÁDVOŘÍ ZUŠ

ŠD je zabezpečena! Vstup je na ČIP (vratná záloha 100 Kč) - v září bude automaticky překódován na šk. rok 2020-21. Rodiče žáků z 1. tříd si čip vyzvednou u školníka ZŠ.

Vzhledem k omezení vstupu dospělých osob do ZŠ a ŠD bude rodičům umožněn vstup pouze do prostoru družinových šaten. Je proto nutné uvést v docházkovém listu čas samostatného odchodu dítěte ze ŠD. Aby byla činnost v ŠD co nejméně narušována odchody, prosíme o sjednocení odchodových časů po ½ hodinách (v celou nebo v půl). Netýká se odchodů na mimoškolní aktivity.  

Učte děti samostatnosti, protože může nastat situace (ad semafor), kdy bude úplný zákaz vstupu do prostor ZŠ a děti si budete muset vyzvedávat až na nádvoří ZUŠ.

 ODHLÁŠENÍ  ze  ŠD          : musí být provedeno zákonnými zástupci písemně s přesným termínem ukončení docházky do ŠD. Pokud nebude dítě takto odhlášeno, je stále žákem ŠD a musí být za něj odváděn měsíční příspěvek. Úhrada za ŠD je splatná za každý započatý měsíc docházky.

 POTŘEBY DO ŠD :

2 balení papírových kapesníků (tahací, v krabičce, vícevrství), bačkory, převlečení a doporučujeme i obuv na pobyt venku, látkový sáček (vše podepsané)

Brusle 11-12/20, 1-2/21 každý pátek), in line brusle (květen) dle epidemiologické situace.

Uvítáme drobné odměny pro děti za vyhodnocení jednotlivých etap roční družinové hry (drobné hračky, zboží z papírnictví atd. podobně jako dáváte do škol v přírodě). Děkujeme.

Šatny ŠD jsou na ČIPY (čipy budou aktivovány v 1. týdnu školní docházky – zajistí ŠD).

Pitný režim – společná várnice se šťávou zrušena. Budeme pít vodu (zdravější J).

 PLATBA ŠD:  Kč 100,-/1 měsíc

Platba probíhá ve dvou splátkách (pololetně 500,- Kč), nebo 1000,- Kč na celý rok.

Splatnost: 1. splátka k 10. 9., 2. splátka ke 20.1. Číslo účtu 35-540263389/0800  Česká spořitelna, do zprávy pro příjemce uveďte příjmení a třídu dítěte.

1.třídy + noví žáci - platba 1000 Kč

2.,3., 4.třídy -  platba 700 Kč ( 300 Kč převedeno z r.2019-20) splatnost k 20.11.2020

 ZÁJMOVÁ ODPOLEDNE se z důvodu epidemiologických opatření NEKONAJÍ.

 ŠKOLA ON LINE - Rádi bychom s Vámi byli v kontaktu také prostřednictvím Školy on line. Budeme Vám zasílat např. bližší informace k činnosti ŠD. Sledujte J.

 DOCHÁZKOVÝ LIST odevzdejte co nejdříve, nejpozději však do konce 1. školního týdne.

 Do té doby pište žákům omluvenky na předepsaných formulářích. 

Nezapomeňte napsat datum faktického nástupu do ŠD např. od 9. 9. 2020.

 

ŠKOLNÍ    DRUŽINA II

 Důležité změny v provozu a organizaci ŠD z důvodu protiepidemických

opatření vyhlášených MŠMT:

 • Změna ve složení oddělení ŠD
 • Změna v ranní ŠD.
 • Změna odpoledního provozu ŠD
 • Zájmová odpoledne se nekonají.
 • Omezení vstupu rodičů do prostor ŠD

UMÍSTĚNÍ ŠD II

budova ZŠ – pavilon C - 2. patro (třída, studovna)

 PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ V ŠD :

Vychovatelky ŠD II   Nováková Iveta          3.a + 3.b                      ZŠ třída 229

                             Brnušáková Jana          3.c + 3.b                      ZŠ studovna 222

Ved.vychovatelka      Pšenčná Blanka          tel. ŠD 605827461

 MOBIL:   jiné číslo!  727865766  (pouze v nutných případech – odvoláváte nás od dětí)

PROVOZ ŠD:

Ranní školní družina           6.30 – 7.45 hodin v ŠD 2 - studovna 222 !!!

Žáci se přezouvají a převlékají ve školních šatnách. Příchod nejpozději do 7.25 hod.

Vstup do ZŠ nejpozději do 7.20 hod.

 Odpolední provoz ŠD: po vyučování do 16.00 hodin

Oddělení budou pracovat samostatně. K propojení oddělení (max. 2) dojde jen v nezbytně nutných případech jako je například odvádění na autobusy MHD.

V neodkladných případech lze ponechat dítě v ŠD 1 do 16.30 (třída 106), kde už bohužel dojde k promíchání dětí z více skupin.

DOPROVODY NA AUTOBUSY MHD: (pondělí až pátek)

Odjezdy autobusů:

 1. 55 hod. (1. autobus) Riegrova, aut. nádr., Na Sekyře, Na Váze, Havlíčkova, Vladislavova

15.40 hod. (2. autobus) Riegrova, aut. nádr., Na Sekyře, Na Váze, Malcova, Pod nemocnicí

Na autobus jsou děti doprovázeny vychovatelkami. Připomínáme roušky ve veřejné dopravě.

 Žáci od 3. tříd dochází do družiny sami (ihned po obědě, nejpozději 35 minut po ukončení vyučování). Poté bude nepřítomnost dítěte v ŠD telefonicky oznámena rodičům. Je tedy povinností žáka donést omluvenku své nepřítomnosti do ŠD (výjimkou je nemoc či jiná absence dítěte – vyčteme z třídních knih). Jakákoliv odchylka od docházkového listu (trvalá i mimořádná) musí být doložena písemně s povinnými údaji viz přílohy. Předtištěné tiskopisy budou k dispozici ve třídách a na stránkách školy.

 ŠATNY – žáci budou využívat i pro ŠD svých školních šaten. Odpadá tedy dvojí výstroj.

 VSTUP RODIČŮ DO ŠD

Vzhledem k omezení vstupu dospělých osob do ZŠ a ŠD přistoupíme letošního roku k samostatnému odchodu dětí ze ŠD. Je proto nutné uvést v docházkovém listu čas samostatného odchodu dítěte ze ŠD. Aby byla činnost v ŠD co nejméně narušována odchody, prosíme o sjednocení odchodových časů po 1/2 hodinách (v celou, v půl). Netýká se odchodů na mimoškolní aktivity.

 ODHLÁŠENÍ ze ŠD: musí být provedeno zákonnými zástupci písemně s přesným termínem ukončení docházky do ŠD. Pokud nebude dítě takto odhlášeno, je stále žákem ŠD a musí být za něj odváděn měsíční příspěvek. Úhrada za ŠD je splatná za každý započatý měsíc docházky.

POTŘEBY DO ŠD :

2 balení papírových kapesníků (tahací, vícevrstvé, v krabičce),  oblečení a obuv na ven.

Brusle (zima), in line brusle (květen) dle epidemiologické situace.

Uvítáme drobné odměny pro děti za vyhodnocení jednotlivých etap roční družinové hry (drobné hračky, zboží z papírnictví atd. podobně jako dáváte do škol v přírodě). Děkujeme.

 PLATBA ŠD: Kč 100,-/1 měsíc = 1000 Kč ročně

Platba probíhá ve dvou splátkách (pololetně 500 Kč), nebo 1000 Kč na celý rok.

Splatnost:    1. splátka k 10.  9. ,  2. splátka k 20. 1.

Číslo účtu 35-540263389/0800  Česká spořitelna, do zprávy pro příjemce uveďte příjmení a třídu dítěte.

2.,3., 4.třídy platba 700 Kč (300 Kč převedeno z r.2019-20) ,splatnost k 20.11.20

 ZÁJMOVÁ ODPOLEDNE se z důvodu epidemiologických opatření NEKONAJÍ.

 KLUBY V ŠD (ad Šablony – čerpání z Evropských fondů) budou probíhat jen v rámci kmenových tříd pod vedením vychovatelek a učitelek, které tento Klub = šablonu zajišťují. Budou probíhat v měsících říjen – únor (16 setkání).  

Klub zábavné logiky a deskových her   3.c + 3.b Brnušáková J.      (úterky 14.30 – 16.00)

Klub komunikace v cizím jazyce –  Zábavná angličtina

3.a + 3.b     Blažková Iva            (středy 13.45 – 15.15)

3.c + 3.b     Kolocová Valentýna (středy 13.45 – 15.15)

ŠKOLA ON LINE

Rádi bychom s Vámi byli v kontaktu také prostřednictvím Školy on line. Budeme Vám zasílat např. bližší informace k akcím. Sledujte J.

 DOCHÁZKOVÝ LIST odevzdejte vyplněný co nejdříve, nejpozději však DO KONCE 1. ŠKOLNÍHO TÝDNE.  Do té doby pište dětem omluvenky na předepsaných formulářích.  Nezapomeňte napsat datum faktického nástupu do ŠD (např. od 9.9.)