Přihlášení strávníků

 • osobně u účetní nebo vedoucí jídelny
 • vyplněním přihlášky ke stravování, po té je strávník trvale přihlášen po dobu celého školního roku /září až červen/
 • pozdější přihlášení je možné kdykoli během školního i kalendářního roku
 • při přihlášení jsou dohodnuty podmínky a způsob platby
 • při nezaplacení obědů v daném termínu je uplatňován následující postup: krok 1. platící z účtů je pře- veden na platbu v hotovosti , krok 2. je zaslána písemná upomínka , krok 3. je strávníkovi dočasně zablokován čip na odběr obědů
 • podmínkou je vyzvednutí čipu pro odběr obědů , první zaregistrovaný čip je zdarma, při ztrátě je nutné pořídit nový již za úplatu 100,- Kč ( čip slouží k identifikaci strávníka v pokladně ŠJ , objednání obědů , při odběru oběda u výdeje , k otevírání šaten )
 • každý strávník je přihlášen pouze na základě odevzdané, přesně vyplněné přihlášky, přihláška platí trvale od prvního přihlášení automaticky vždy i na další školní rok , do doby než strávník, nebo jeho zákonný zástupce neprovede písemné odlhlášení

Odhlášení obědů

 • trvalé odhlášení pouze osobně u účetní , nebo vedoucí jídelny
 • jiná odhlášení ( při nemoci nebo pod.) nejdéle do 8.00 hod. toho dne ( telefon, jidelna@3zsrako.cz), přihlášením na účet internetové objednávky na adrese: //78.111.125.117:8081
 • v době nemoci je možný odběr oběda první den , každý další odebraný bude účtován jako cizí

( cizí oběd č.1.,2. plná cena mladší žáci 53,-, starší (od 5.tříd ) 56,- Kč, nad 15 let. 60,-Kč)

 • hromadné odhlášení žáků v případě akcí konaných školou neprovádíme , pouze mimořádně po dohodě s třídním učitelem
 • Přihlášky a odhlášky obědů jsou zásadně věcí strávníka, nebo jeho zákonného zástupce!
 • Každý strávník, nebo jeho zákonný zástupce má právo si vyžádat možnost nahlédnutí do záznamu svých stravovacích dnů a provést kontrolu účtovaných obědů přímo v jídelně, nebo na svém účtu - internetové objednávky.
 • Školní jídelna neručí za neodebrání zaplacených a neodhlášených obědů !
 • Využijte dne otevřených dveří k prohlídce školní jídelny a ochutnávce vzorků připravovaných jídel , při schůzkách rodičů žáků nastupujících do prvních tříd.