Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

- Název projektu „Za vyšší kvalitu vzdělávání“,

- registrační číslo projektu - „CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005301“

- projekt spolufinancován EU 

Publicita_plakat.jpg