CHARAKTERISTIKA:
Ve školním klubu mohou děti relaxovat v době volných hodin mezi vyučováním a po vyučování. Primárně je určen žákům 5. až 9.tříd, kteří po skončení výuky.
a) čekají na zájmové aktivity v ZŠ a ZUŠ
b) čekají na odjezd linkových autobusů do okolních vesnic

ZÁKLADNÍ ÚDAJE:
Ranní provoz - 6.45 -7.45 hodin
Dopolední provoz - volné hodiny mezi vyučováním ( dle rozvrhu)
Odpolední provoz - po vyučování do 15.00 hodin

Plán školního klubu 2018/2019

Září:

- poučení o bezpečnosti, seznámení s klubovým řádem
- Podzimní dekorace, pranostiky
- Kresba: podzim
- Zhlédnutí přírodovědného filmu
- Skupinové hry, míčové hry
- Skládačky, hlavolamy, rébusy, kvízy
- Beseda : první pomoc
- Hra: hledání E.T. mimozemšťana

Říjen:

- Tvoření : výrobky na jarmark
- Skupinové hry, míčové hry
- Pečení sladkého pokrmu
- Křížovky, sudoku, poznávačky, hádanky
- Vědomostní hry
- Výzdoba třídy
- Omalovánky /mandaly/
- Společenské hry
- Batikování

Listopad:

- Tvoření: výrobky na jarmark
- Pečení a zdobení perníčků
- Samotvrdnoucí hmota – ozdoby
- Pohybové hry
- Didaktické hry
- Mozkolamy, hledání rozdílů
- Malování na textil
- Jarmark: prodej výrobků /pořádá ZUŠ/

Prosinec:

- zimní pranostiky
- Výzdoba třídy a chodby
- Kresba : zima
- Tvoření: vločky z papíru, zvířátka na špejli
- Zimní křížovky, doplňovačky
- Osmisměrky
- Hry cvičící paměť
- Pečení vánočního pečiva
- Besídka: zvyky, obyčeje, koledy

Leden:

- Tvoření z papíru
- Ubrousková technika
- Pohybové hry
- Hry cvičící paměť
- Vědomostní soutěže
- Pobyt venku – zimní radovánky
- Hlavolamy, kvízy
- Beseda: dospívání

Únor:

- Mandaly
- Origami
- Hry cvičící koncentraci
- Hádanky, kvízy, sudoku
- Malování na sklo
- Valentýn: přání
- Pečení
- Společenské hry
- Pohybové hry

Březen:

- jarní pranostiky
- Jaro: květiny, zvířata
- Vědomostní soutěže
- Společenské hry
- Pohybové hry
- Křížovky, hádanky, kvízy
- Výzdoba třídy a chodby
- Pobyt na hřišti

Duben:

- Vyšívání
- Tvoření z FIMA /jarmark/
- Velikonoce: zvyky, zdobení vajec
- Tvoření z papíru/jarmark/
- Šperky z korálků
- Hry cvičící postřeh
- Pohybové hry

Květen:

- tvoření /výrobky na jarmark/
- Omalovánky: jarní motivy
- Příprava soutěží na DZO
- DZO – sport.disciplíny, prodej výrobků
- Míčové hry
- Hádanky, kvízy
- Didaktické hry
- Pečení

Červen:

- MDD – soutěže
- Kresba: Blíží se prázdniny
- Tvoření: skládačky z papíru
- Den otevřených dveří ZUŠ: poslech písní, zhlédnutí tanečního oboru
- Pobyt na hřišti – pohybové hry
- Spojovačky, osmisměrky, křížovky