CHARAKTERISTIKA:
Ve školním klubu mohou děti relaxovat v době volných hodin mezi vyučováním a po vyučování. Primárně je určen žákům 5. až 9.tříd, kteří po skončení výuky.
a) čekají na zájmové aktivity v ZŠ a ZUŠ
b) čekají na odjezd linkových autobusů do okolních vesnic

ZÁKLADNÍ ÚDAJE:
Ranní provoz - 6.45 -7.45 hodin
Dopolední provoz - volné hodiny mezi vyučováním ( dle rozvrhu)
Odpolední provoz - po vyučování do 15.00 hodin

Plán činnosti a akcí ve školním klubu 2019/2020

 Září

 1. Seznámení s klubovým řádem, s podmínkami a činností ve školním klubu
 2. Poznávám nové kamarády
 3. Hry cvičící paměť – Česká republika, příroda a historie
 4. Hry cvičící jemnou motoriku
 5. Mozkolamy
 6. Hry na PC
 7. Zábavné stavebnice

 Říjen

 1. Kresba – podzimní motivy
 2. Modelování
 3. Slovní hry
 4. Pohybové hry / sportovní třída, hřiště /
 5. Pečení
 6. Mozkolamy
 7. Hry cvičící jemnou motoriku
 8. Projektový den ve školním klubu
 9. Zapojení odborníka z praxe do vzdělávání ve školním klubu

 Listopad

 1. Podzimní tvoření
 2. Batikování
 3. Beseda – rodina a kamarádi
 4. Ping – pong /turnaj/
 5. Hry na PC
 6. Karetní a deskové hry
 7. Pečení cukroví / jarmark ZUŠ /
 8. Projektový den ve školním klubu
 9. Zapojení odborníka z praxe do vzdělávání ve školním klubu

 Prosinec

 1. Mozkolamy
 2. Vyškrábávací motivy – andílci, vločky
 3. Skupinové hry
 4. Pečení cukroví a balení
 5. Pohybové hry
 6. Zima – výzdoba třídy a chodby
 7. Vánoční jarmark – prodej výrobků vytvořené ve školním klubu
 8. Vánoční posezení – koledy, ochutnávka cukroví, zvyky

 Leden

 1. Hry na PC
 2. Hádanky – soutěž / všeobecné znalosti /
 3. Tvoření z papíru
 4. Hry cvičící orientaci v prostoru
 5. Skupinové hry
 6. Turnaj – stolní fotbal
 7. Vyšívání
 8. Projektový den ve školním klubu
 9. Projektový den mimo ŠK

 Únor

 1. Valentýn – přání
 2. Batikování
 3. Didaktické hry
 4. Pečení
 5. Hry cvičící postřeh
 6. Sportovní hry
 7. Zapojení odborníka z praxe do vzdělávání ve školním klubu

 Březen

 1. Měsíc knihy – máme rádi čtení
 2. Malování na textil
 3. Jaro – výzdoba třídy a chodby
 4. Hry cvičící motoriku
 5. Deskové hry
 6. Míčové hry
 7. Projektový den ve školním klubu
 8. Projektový den mimo ŠK
 9. Zapojení odborníka z praxe do vzdělávání ve školním klubu

 Duben

 1. Velikonoce – tvoření z papíru a samotvrdnoucí hmoty, velikonoční zvyky
 2. Hry na PC
 3. Hry cvičící paměť
 4. Zábavné hry
 5. Tvoření z korálků
 6. Pohybové hry
 7. Zapojení odborníka z praxe do vzdělávání ve školním klubu
 8. Projektový den ve školním klubu

 Květen

 1. Tvoření – výrobky na jarmark
 2. Vyšívání
 3. Hry cvičící hrubou motoriku
 4. Hry cvičící orientaci v prostoru
 5. Deskové hry
 6. Zábavné odpoledne ŠD a ŠK
 7. Projektový den mimo ŠK
 8. Zapojení odborníka z praxe do vzdělávání ve školním klubu

 Červen

 1. Léto – výzdoba třídy
 2. Kresba – letní motivy
 3. Mandaly
 4. Míčové hry
 5. Hry – duely
 6. Vědomostní soutěže
 7. Den otevřených dveří ZUŠ – poslech písní, zhlédnutí žáků tanečního a dramatického oboru

 ZMĚNA VYHRAZENA !