Biologická olympiáda

Biologická olympiáda
09. 05. 2018

Jaro je plné přírodovědných soutěží  Během dubna se konala okresní kola biologické olympiády kategorie D (6.-7.r.) i kategorie C (8.-9.r.) Téma letos byl "Pohyb organismů"

Na okresní kola se děti připravovaly od února, kdy proběhla školní kola (test a poznávání organismů). Postupující do okresního kola pak museli vypracovat vstupní úkoly, které byly v okresním kole hodnoceny až 10 body. Z mladších posoupili Jakub Dvořák ze 7.D, Denisa Rezková a Radek Humr ze 7.A. Ve starší kategorii se okresního kola účastnili Kája Bílková a Jan Fišer z 8.A a Tomáš Pavlík z 8.C. Jako téma vstupních úkolů si zvolili většinou "Pohyb klíčících rostlin" kde zkoumali vliv naklonění či zastínění na rostliny. Další si zvolili "Pohyb žížaly" a sledovali její reakce na mechanické či světelné podněty a ostatní si zvolili práci, ve které porovnávali způsoby pohybu pěti druhů bezobratlých živočichů a zdůvodňovali, proč se někteří pohybují rychle a jiní pomalu.

Okresní kolo, krom hodnoceného vstupního úkolu mělo další části: test, poznávačku rostlin, poznávání živočichů a laboratorní práci.

V "mladších" se nejlépe vedlo Jakubu Dvořákovi (skončil v okrese 2.) a Denise Rezkové (skončila třetí) a oba postupují do krajského kola, které se uskuteční v Mělníku.

Ve "starších" si nejlépe vedla Kája Bílková, která se umístila na 5. místě v konkurenci žáků základních škol okresu i gymnázií.

Gratulujeme k úspěchu.