Novinky

Třída s rozšířenou výukou jazyků

2020 15.1.
Přijímací zkoušky do třídy s rozšířenou výukou jazyků proběhnou v úterý 21. dubna 2020, náhradní termín je stanoven na 28. dubna.

Pololetní prázdniny

2020 27.1.
pátek 31. ledna 2020

Slavnostní předání vysvědčení v 1. třídách

2020 27.1.

se uskuteční ve čtvrtek 30. ledna v sále ZUŠ

10.15 hod třída 1.A Mgr. Klatovská

11.00 hod třída 1.B Mgr. Brichová

11.45 hod třída 1.C Mgr Cafourková

Zahájení plaveckého výcviku

2020 15.1.
Informace k plaveckému výcviku 3. a 4. ročníku.

Informativní třídní schůzky

2019 20.12.

se konají ve čtvrtek 9. ledna průběžně v čase od 15.00 do 16.30 hod. 

Program: prospěch a chování za I. pololetí

Informace o otevření třídy s rozšířenou výukou jazyků

2019 21.11.
V návaznosti na rozšířenou výuku angličtiny v 1. a 2. třídě otevřeme od školního roku 2020/2021 jednu třídu s rozšířenou výukou anglického jazyka v 6. ročníku.
O způsobu přihlašování, formě přijímacího řízení a obsahové náplni učiva budeme průběžně informovat

Elektronická klasifikace

2019 30.9.
V letošním školním roce přecházíme na elektronickou klasifikaci.

Informace o konání třídních schůzek

2019 10.1.

čtvrtek 10. ledna 2019 od 15.00 do 16.30 hod

Vánoční výstava

2018 18.12.

žákovských prací s malým dárečkem, občerstvením a vystoupením žáků 1. stupně

Zahájení kurzů plavání

2018 25.9.

Plavecké kurzy pro čtvrťáky startují