Elektronická klasifikace

30.09.2019
V letošním školním roce přecházíme na elektronickou klasifikaci.

Klasické žákovské knížky se zápisem známek zůstávají pouze pro nejmenší školáky v prvním ročníku.

Žákovská knížka žáků 2. - 9. ročníku bude sloužit hlavně k omlouvání absence a případné důležité komunikaci školy se zákonným zástupcem.

Prosíme proto zákonné zástupce, kteří tak ještě neučinili, aby si aktivovali svůj účet v systému Škola OnLine