Termínový rozpis přítomnosti žáků 2. stupně ve škole po 8. červnu

01. 06. 2020
V souladu s manuálem MŠMT Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020 (celý text zde) bude umožněna přítomnost žáků 2. stupně v základní škole takto:

Termín:

čtvrtek 11. června       třídy 6.A, 6.B
pátek   12. června       třídy 6.C, 6.D

pondělí 15. června      třídy 7.A, 7.B
úterý    16. června       třídy 7.C, 7.D

čtvrtek 18. června       třídy 8.A, 8.B
pátek   19. června       třída 8.C

pondělí 22. června      třídy 9.A, 9.B
úterý    23. června       třídy 9.C, 9.D

Organizace:
Třídy se sejdou v určených prostorách před školou, vstup do budovy bude v 8.10 hod (Rakovníčtí, nechoďte dříve než v 8 hod)
Třída se může dostavit celá a žáci budou rozděleni do dvou skupin (max 15 žáků).
Aktivita bude probíhat v učebnách na 3. patře pavilonu A 

Obsah: 
Setkání s třídním učitelem a dalším vyučujícím.
Odevzdání učebnic a učebních pomůcek. (Učebnice na nový školní rok se budou vydávat v září).
Žáci 9. ročníku odevzdání čipů.
Vyzvednutí školních potřeb nebo jiných osobních věcí žáků ze šaten.

Rozsah:
Dva devadesátiminutové bloky v dopoledních hodinách.
Školní stravování nebude poskytováno

Při vstupu do budovy odevzdá každý žák Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onnemocnění. Dokument ke stažení zde, nebo k vyzvednutí ve vestibulu školy.

Žáci a žákyně, kteří nevyužijí možnosti osobní přítomnosti ve škole, odevzdají učebnice individuálně v týdnu od 15.6 do 19.6. v čase 13.00 - 15.30 hod (středa do 17.00 hod) v kanceláři školy. Zároveň jim bude umožněn přístup do šaten k vyzvednutí osobních věcí.