Informace o konání třídních schůzek

06. 11. 2019
Třídní schůzky Rady rodičů se konají v úterý 19. listopadu 2019 od 15.30 hod

Program:

15.00 hod - schůzka třídních důvěrníků - sborovna školy

                - informace zákonným zástupcům vycházejících žáků - školní jídlena
  


15.30 hod  - třídní schůzky v kmenových třídách ( informace třídního učitele, schválení
                   dokumentů rady rodičů, volba třídního důvěrníka)                                                                          

                 - informace o prospěchu a chování za I. čtvrtletí - jednotliví vyučující dle rozpisu