INFORMACE O KONÁNÍ TŘÍDNÍCH SCHŮZEK

25.04.2019

Informativní třídní schůzkyse konají ve čtvrtek 25.4. průběžně od 15.00 do 16.30 hod
Program: prospěch a chování za III. čtvrtletí