Přihlášky na střední školy

01.03.2019

Na základě žádosti zákonného zástupce škola vytiskne a potvrdí žákům 9. ročníku přihlášky ke studiu na středních školách.
Vyplněné a potvrzené přihlášky si uchazeč o studium doručí na zvolenou střední školu v termínu do 1. března 2019