Výdej a volba oběda

12.10.2018

Informace pro strávníky a zákonné zástupce

1. Výdej stravy
Vzhledem k neustále rostoucímu počtu strávníků, kteří přicházejí do školní jídelny bez čipu, budou tito strávníci obslouženi až na konci výdeje.
Odůvodnění: V systému, který je nastaven od 1.9. tohoto roku, musí kuchařka při výdeji zadat ručně na terminálu každého takovéhoto strávníka individuálně a výdej stravy se tak výrazně zdržuje.

2. Volba oběda
Přenastavení oběda z čísla 1 na číslo 2 je nutné provést nejpozději dva pracovní dny předem do 14.00 hod
Odůvodnění: Včasné získání přesných údajů o počtu jednotlivých obědů a s tím související zajištění surovin pro jejich přípravu

Děkujeme za pochopení