Informace o přijetí k povinné školní docházce

10.04.2018

V souladu s ustanovením § 46 odst.1 a § 183 odst.2, zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje ředitel školy rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání.

Seznam přijatých dětí

Děkujeme vám všem, kteří jste si pro vzdělávání svých dětí vybrali naši školu, a těšíme se na setkání s vámi a vašimi dětmi na následujících akcích:

- středa 25. dubna - od 14.15 hod - 1. školička - sraz ve vestibulu školy
                                 od 14.30 hod - schůzka rodičů ve školní jídelně

- středa 9. května - od 14.15 hod - 2. školička