Zápis do 1. ročníku

05.04.2018

V souladu s ustanovením § 3a, vyhl. č. 48/2005Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v aktuálním znění, vyhlašuje ředitel školy zápis do 1. ročníku pro školní rok 2018/2019

Termín zápisu:

- čtvrtek 5. dubna od 14.00 do 18.00 hod
- pátek 6. dubna od 14.00 do 17.00 hod

Místo konání:
3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, přízemí pavilonu A,C

K zápisu je zákonný zástupce povinen přihlásit dítě, které do 31.8.2018 dovrší věku 6 let a rovněž dítě, kterému byl povolen odklad školní docházky

Další informace  najdete v sekci Škola - Zápis do 1. ročníku

Infomace k organizaci a průběhu zápisu zde.