Schůzka rodičů žáků s IVP

14.09.2017

Čtvrtek 15.00 - 16.00 hod, učebna B 113

Informace výchovného poradce k IVP, vystoupení vedoucí PPP Rakovník paní R. Nikolau