ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DO TŘÍDY S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU JAZYKŮ

17. 05. 2021

Na základě výsledku přijímacího řízení zveřejňujeme seznam přijatých uchazečů  do třídy s rozšířenou výukou jazyků pro školní rok 2021/2022

Seznam přijatých uchazečů podle registračních kódů zde.

Úplný přehled výsledků přijímacího řízení podle registračních kódů zde.