PROVOZ ŠKOLY OD 17. KVĚTNA

14. 05. 2021

AKTUALIZOVÁNO 14.5.

Na základě informace MŠMT se od pondělí 17. května umožňuje osobní přítomnost všech žáků 1. i 2. stupně bez rotace. Škola se tak vrací k normální běžné výuce.

Nadále platí - žáci se budou testovat - všichni již jen jedenkrát týdně v pondělí, nebo při prvním příchodu do školy
                    - ve vnitřních prostorách je povinnost nosit ochranu nosu a úst

 

ORGANIZAČNÍ INFORMACE

NÁSTUP DO ŠKOLY
Na základě doporučení MŠMT k omezení kontaktu mezi žáky je nástup do školy nastaven takto:

Vstup 1 - hlavní vchod - 1., 4., 6., 7. a 8. ročník

Vstup 2 - nádvoří pod školní jídelnou - 2. a 3. ročník

Vstup 3 - nádvoří u školní družiny - 5. a 9. ročník

Škola se pro žáky otevírá v 7:40 hod

Výjimka - pondělí testování žáků

2. stupeň - nástup do školy určenými vstupy v 8:10 hod

 

PRŮBĚH VÝUKY
Výuka probíhá podle rozvrhu
V plném rozsahu se vyučují i volitelné předměty a tělesná výchova ve venkovních prostorách
Výuka probíhá primárně v kmenových třídách

ČINNOST ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU
Činnost školní družiny a školního klubu se obnovuje v plném rozsahu, končí podmínka homogenity skupin
Rodiče si děti vyzvedávají na nádvoří ŠD

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ
Žáci přihlášeni ke školnímu stravování jsou od 17.5. automaticky přihlášeni k odběru stravy

Žáci a zákonní zástupci žáků budou informování také zprávou ve Škola OnLine