INFORMACE O PROVOZU ŠKOLY OD 3. KVĚTNA

27. 04. 2021

AKTUALIZOVÁNO 30.4.

Od 3. května se vracejí do školy žáci 2. stupně formou rotační výuky

V týdnu od 3. května do 7.května bude rotační výuka na 2. stupni realizována takto:

6. a 8. ročník - prezenční výuka ve škole

7. a 9. ročník - pokračování v distanční výuce

V týdnu od 10. května se skupiny prostřídají.

Rotační výuka žáků 1. stupně školy pokračuje podle nastaveného rozpisu.

Ve škole nadále platí ustanovení daná mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví s účinností od 3. května


                                  

 

Testování žáků
Žáci 1.stupně se od 3. května testují jen jedenkrát týdně. Testování bude probíhat v pondělí.

Žáci 2. stupně se testují dvakrát týdně. Testování bude probíhat v pondělí a ve čtvrtek.

V případě, že žák nebude v den testování ve škole, bude se testovat v den, kdy do školy přijde.

Testovat se nemusí žák/žákyně, který prodělal onemocnění  COVID-19 a od pozitivního PCR testu uplynulo méně než 90 dní.
Žák/Žákyně může také předložit potvrzení o negativním výsledku testu provedeného zdravotnickým zařízením. Toto potvrzení nesmí být starší 48 hodin.

Ochrana dýchacích cest
Nadále platí povinnosti používat předepsanou ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole s výjimkou doby konzumace stravy. Děti mohou používat chirurgickou roušku, nebo certifikovanou nanoroušku. Bohužel žádné výjimky, které jsou vyjmenovány, se nevztahují na komplikace, které mohou nastat, např. kožní reakce v oblasti obličeje. Není ani možné, aby dítě místo roušky používalo ochranný štít.

Výuka
Výuka probíhá podle rozvrhu. Případné změny a další informace ve Škola OnLine.

Obědy
Žáci, kteří se stravují ve škole, jsou v době prezenční výuky automaticky přihlášeni k obědu stravy a pokud oběd nechtějí, musí si jej odhlásit. V době distanční výuky mají nadále možnost si po přihlášení odebrat oběd do jídlonosiče z výdejního okénka.

Upozorňujeme zákonné zástupce žáků a žákyň naší školy,že souhrnné přehledné informace jsou jim zasílány v systému Škola OnLine.