ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

21. 04. 2021

V souladu s ustanovením § 46 odst.1 a § 183 odst.2, zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,

                                    oznamuje ředitel školy
rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání.

Děkujeme vám všem, kteří jste si pro vzdělávání svých dětí vybrali naši školu, a těšíme se na setkání s vámi a vašimi dětmi.