ORGANIZACE VÝUKY OD 4. LEDNA 2021

28. 12. 2020

Usnesení vlády ČR č. 1377 ze dne 23.12 2020 upravuje organizaci školy od 4.1.2021 takto:

Je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníku základních škol. Tito žáci tak pokračují v prezenční výuce.

Pro ostatní žáky (3. – 9. ročník) je povinné vzdělávání distančním způsobem.
Rozsah distanční výuky bude nastaven v systému Škola OnLine.

Organizace výuky

Příchod dětí a vstup do budovy stejný jako dosud.

První ročník hlavním vchodem v 7:45 hod, druhý ročník ze dvora v 7:40 hod.

Zahájení vyučování v 8.00 hod. Výuka probíhá podle rozvrhu.

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání

Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.

Školní družina

Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny pro prezenčně vzdělávané žáky.

Ranní školní družina probíhá od 4. ledna v prostorách školní družiny.

Školní stravování

Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti.

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy

Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd.

K odběru stravy v době distanční výuky se strávníci musí přihlásit.

Výdej stravy do jídlonosičů výdejním okénkem ze dvora v době od 12 do 13 hod.