PROVOZ ŠKOLY OD 18. LISTOPADU

13. 11. 2020

AKTUALIZACE K 23.11. Obnovení činnosti ranní školní družiny 

Je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníku. Pro tyto žáky se obnovuje povinná prezenční výuka. Pro ostatní žáky pokračuje povinná distanční forma vzdělávání.

Výuka probíhá podle rozvrhu.

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Doporučujeme minimálně 2 – 3 roušky pro dítě na den.

Výuka probíhá v homogenních skupinách, kolektivy tříd se neslučují, ani jinak neprolínají.

Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.

Školní družina je v provozu po skončení vyučování.
        * děti ze školní družiny odcházejí družinovým vchodem
        * rodiče čekají na své děti na nádvoří ZUŠ
        * doporovody na autobusy MHD zajištěny

Ranní školní družina zajištěna v prostorách ZŠ (po převlečení přecházejí děti rovnou do svých školních tříd, kde pod dohledem počkají na začátek vyučování) 

Školní jídelna je v provozu. Strávníci přihlášení v jídelně jsou přihlášeni k odběru stravy. Žáci a zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.

Organizační pokyny k zajištění výuky:

Příchod dětí a vstup do budovy:

  1. ročník – hlavní vchod – 7:45 hod  
    zahájení výuky 8:05 hod
  2. ročník – boční vchod z nádvoří pavilonu B, vrata nad jídelnou – 7:40 hod 
    zahájení výuky 7:55 hod

Odchod dětí po vyučování:

  1. děti, které nechodí do školní družiny, odcházejí po skončení výuky hlavním vchodem
  2. děti ze školní družiny odcházejí družinovým vchodem

Informace k provozu škol od 18.11.2020