REALIZACE KRIZOVÝCH OPATŘENÍ VLÁDY

09. 10. 2020

V návaznosti na usnesení vlády č.1 s účinností od 12. října do 25. října 2020 včetně, přinášíme souhrn informací v těchto oblastech:

1) organizace střídavé výuky na 2. stupni školy

2) možnost školního stravování při distanční výuce

3) stanovení volných dnů

4) činnost školního klubu

5) výuka plavání

 

ad 1) Organizace střídavé výuky na 2. stupni školy - v souladu s bodem I/3 se výuky neúčastní vždy polovina tříd

týden od 12.10 do 16.10. - distanční výuka je zavedena pro třídy:  6.B, 6.C
                                                                                                               7.B, 7.C
                                                                                                               8.C, 8.D
                                                                                                               9.C

Žáci těchto tříd se v souladu s ustanovením §184a, zák.č. 561/2004Sb., (školský zákon) povinně zúčastňují distančního způsobu vzdělávání.

Žáci ostatních tříd se zúčastní prezenční výuky v plném rozsahu.

týden od 19.10. do 23. 10. - distanční výuka je zavedena pro třídy:  6.A, 6.RVJ
                                                                                                          7.A, 7.D
                                                                                                          8.A, 8.B
                                                                                                          9.A, 9.B

Žáci ostatních tříd se zúčastní prezenční výuky v plném rozsahu.

ad 2) Možnost školního stravování při distanční výuce

Žáci, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem, mají možnost si odebrat oběd v rámci školního stravování (za dotovanou cenu).

Žáci těchto tříd jsou odhlášeni z pravidelného odběru stravy a k odběru oběda v době distanční výuky se musí  přihlásit takto:

po 12.10 a út 13.10. - telefonicky u pí Miksové 313 521 991
od středy 14.10. - vzdáleným přístupem 

Výdej oběda: do přinesených jídlonosičů, výdejní okénko ze školního dvora, čas 12. - 13.00 hod

ad 3) Stanovení volných dnů

Opatřením MŠMT byly stanoveny dny 26. října a 27. října jako volné dny. Na volné dny navazuje státní svátek a podzimní prázdniny, takže vzniká celkem týdenní volno. 

ad 4) Činnost školního klubu
Činnost školního klubu je ve výše uvedeném období zakázána.

ad 5) Výuka plavání
Výuka plavání je ve výše uvedeném období zakázána