ÚPRAVA OBSAHU VZDĚLÁVÁNÍ

02. 10. 2020

V souladu s nařízením Krajské hygienické satnice Středočeského kraje se s účinností od 5.10 2020 do 18.10.2020 nařizují mimořádná opatření spočívající v omezení provozu škol takto:

  • součástí vzdělávání není zpěv - platí pro 1. - 9. ročník - realizace - děti nebudou v hodinách hudební výchovy zpívat
  • součástí vzdělávání nejsou sportovní činnosti - platí pro 6. - 9. ročník - realizace - při příznivém počasí budou probíhat vycházky do přírody, v případě nepříznivého počasí bude probíhat teoretická výuka v učebně
  • zároveň se na výše uvedenou dobu pozastavují všechny zájmové sportovní kroužky