HUSTEJ INTERNET

HUSTEJ INTERNET
14. 03. 2019
12. 3. 2019 se žáci pátých tříd zúčastnili besedy Lenky Eckertové, která je autorkou naučné publikace dětské knížky HUSTEJ INTERNET.

Beseda byla věnována seznámení s riziky i přínosy internetu a nových technologií.

Z probíraných témat…

-         Co se na internetu odehrává a kdo v něm škodí.

-         Proč někdy rodiče dětem zakazují počítač

-         Online hraní a závislostní chování

-         Nebezpečný a nezákonný obsah (pornografie, násilí atd.);

-         Kyberšikana (šikana s využitím elektronických prostředků)

-         Neetická reklama, marketing a obchod (souvisí např. s hraním her)

-         Soukromí a jeho ochrana (mj. sociální sítě)

-         Etika internetu a online komunikace

-         Jak využít moderních technologií ve svůj prospěch

20190312_080302.jpg

20190312_084125.jpg

20190312_084204.jpg

 20190312_084142.jpg