Exkurze do Osvětimi a Březinky

Exkurze do Osvětimi a Březinky
17.10.2017
Ve středu 27. září 2017 se žáci ze 7. – 9. ročníků naší školy vydali s „CK Výuka Jinak“ v časných ranních hodinách do největšího koncentračního vyhlazovacího tábora v Osvětimi.

Tábor se nachází v blízkosti stejnojmenného historického města, které se za 2. světové války stalo součástí Německé říše. Město leží u ústí řeky Saly do Visly. Hlavní tábory zde byly tři: Osvětim I. (Auschwitz I.); Osvětim II. (Auschwitz II. – Birkenau) a Osvětim III. (Auschwitz III.– Monowice). My jsme navštívili první dva. A co jsme se dozvěděli?

První vznikl v roce 1940 z bývalých kasáren u města Osvětim a měl původně sloužit pro polské vězně. V tomto táboře jsme si prohlédli několik budov s vystavenými předměty, které připomínají hrůzy, které se zde odehrávaly. V jedné z budov se nachází i česká expozice.

S realizaci tzv. „konečného řešení židovské otázky“ byl pro nedostatečnou kapacitu postaven v r. 1942 u 3 km vzdálené vesnice Březinka, v močálovité krajině, se špatnými hygienickými podmínkami a nedostatkem vody mnohem větší táborový komplex Auschwitz – Birkenau určený k masovému vyvražďování nejen Židů, ale i dalších národností okupované Evropy. O životě a smrti bylo rozhodnuto již na příjezdové rampě tábora. Z více než 300 dřevěných baráků a 4 plynových komor se zachovalo velmi málo. Plynové komory se podařilo Němcům zničit ještě před osvobozením tábora. Jediná malá se zachovala v prvním táboře – Auschwitz I. Během války v KT Osvětim zahynulo více než 1 mil. osob, včetně dětí.

Exkurzí do Osvětimi a Březinky jsme si také připomněli i rakovnické oběti holocaustu v této „továrně na smrt“.