2. žákovská ornitologická konference

2. žákovská ornitologická konference
25. 09. 2020
Zajímavé ornitologické akce se zúčastnila i žákyně 3.ZŠ !

 

2. žákovská ornitologická konference

Již podruhé se uskutečnila pod záštitou České společnosti ornitologické žákovská konference. V prostředí ekologického centra Toulcův dvůr v Praze se sešlo 21.9. 2020 jedenáct dětí – žáků a studentů gymnázií, aby zprostředkovali výsledky svých zkoumání, pozorování a i malých vědeckých prací. Konference se původně měla uskutečnit v květnu, kvůli protiepidemickým omezením bylo setkání studentů s odborníky ochuzeno o publikum.

Své výzkumy žáci a studenti zpracovali formou čtyř posterů a sedmi prezentací. Každý měl na představení výsledků své práce 15 minut. Zároveň zde měli studenti možnost potkat také ornitology a odborníky: RNDr. O. Sedláčka, Ph.D., Bc. K. Ševčíkovou, Mgr. M. Sládečka, Mgr. Z. Vermouzka, Mgr. G. Dobruskou a další. První tři jmenovaní přispěli také svými přednáškami a zároveň byli dětem inspirací, jak má vědecký výzkum a zpracování výsledků vypadat.

Čeho se týkaly žákovské příspěvky? Např. mechanismu zbarvení kukaččích vajec, pestrosti ptactva v lesních průsecích, sledování ptactva na krmítku, monitoringu kalouse ušatého. Představitelé akademické obce hovořili o tom, jak si čejka v dubajské poušti poradí s ochlazením vajíček, jak je to vlastně s pestrostí druhů ptactva ve městech a že i prosklená univerzitní budova v Olomouci řeší problémy s úmrtností ptactva, které do ní naráží. Jak situaci řešit? Třeba hustou sítí polepů na oknech a lesklých plochách. Zajímavým vstupem byla i přednáška, jak nejlépe uchopit SOČ.

V odpoledních hodinách byl pro zájemce připraven workshop praktické ornitologie s ukázkou kroužkování. Vše v příjemném prostředí Toulcova dvora, kde lze potkat mnoho dětí, zeleně, zvířat a hlavně inspirace k ochraně přírody a zdravému způsobu života. 

A příspěvek naší žákyně? Johana Gellrichová po dva měsíce sledovala a zapisovala počty a druhy ptactva na soukromé zahradě. Postupně navyšovala nabídku (rozmanitost) krmiva. Její hypotézou bylo, že se druhová pestrost zvýší a navýší se i počty jedinců. Tuto hypotézu potvrdila a prezentaci doplnila tipy na různé druhy krmiva a vlastními fotografiemi zajímavých "úlovků". Ve svém monitoringu a vyhodnocování výsledků chce Johana pokračovat. Co všechno může vlastně výsledky sčítání ovlivnit? Teplota, přítomnost predátorů, další krmítka v okolí zahrady - ale také stavba bytových domů poblíž stanoviště, která ptactvu naruší jejich životní prostředí.

 

Konference probíhala za splnění nařízených hygienických podmínek a v omezeném počtu osob.