Oznámení o výsledku přijímacího řízení do třídy s rozšířenou výukou jazyků

19. 06. 2020

Na základě výsledků přijímací zkoušky do třídy s rozšířenou výukou jazyků pro školní rok 2020/2021 zveřejňujeme rozhodnutí o přijetí uchazečů zde.

 Uchazeči jsou uvedeni pod přidělenými registračními čísly. Zákonní zástupci žáků obdrží zprávu v systému Škola on line.