INFORMACE O KONÁNÍ TŘÍDNÍCH SCHŮZEK

23.11.2017

Třídní schůzky Rady rodičů se konají ve čtvrtek 23. listopadu 2017

 

Program:
15:00 hod - schůzka třídních důvěrníků - sborovna školy
                 - informace výchovného poradce zákonným zástupcům
                    vycházejících žáků - jídelna školy

15:30 hod - zahájení třídních schůzek v kmenových učebnách
                      - volba členů školské rady z řad zákonných zástupců žáků
                      - informace třídních důvěrníků
                   - prospěch a chování za I. čtvrtletí čk.roku 2017-2018
                       - vyučující dle rozpisu tříd a kabinetů