Průkazy ISIC Školák

06.06.2019

Od školního roku 2019/2020 vydáváme pro své žáky průkazy ISIC Školák, průkazy budou žákům předány na začátku nového školního roku

Průkaz ISIC Školák
- je jedinečným identifikačním průkazem žáka školy
- slouží jako doklad pro získání slev např. zlevněné jízdné
- ve škole nahrazuje čip - šatna/jídelna
Platnost průkazu je až 5 let a cena za jeho vystavení je 250,-Kč. Platnost je ale omezena na dobu trvání školní docházky. Příklad - žák, který nastupuje do osmého ročníku získá průkaz platný na 2 roky.
Průkaz bude vydán na základě vypnění žádosti, kterou žáci obdrží ve škole zároveň se všeobecnými informacemi o projektu. Odevzdání vyplněné žádosti a zaplacení poplatku je dobrovolné, stávající čipy budou nadále funkční.
Dokumenty k nahlédnutí:
ISIC_1.tr        ISIC_ost        ISIC_zadost