Oznámení o konání třídních schůzek

20.11.2018

Třídní schůzky Rady rodičů se konají v úterý 20. listopadu 2018

Program:

15:00 - jednání třídních důvěrníků - výbor Rady rodičů - sborovna školy
          - informace zákonným zástupcům  žáků 9. ročníku - výchovná
            poradkyně - školní jídelna

15:30 - 17:00 hod třídní schůzky v kmenových učebnách a dle rozpisu 
           - školní dokumenty, volba třídních důvěrníků, prospěch a chování
             za 1. čtvrtletí