PRODLOUŽENÍ NOUZOVÉHO STAVU - NASTAVENÍ DISTANČNÍ VÝUKY

02. 11. 2020

Usnesení vlády České republiky ze dne 30. října 2020. Celý text zde. 

Vláda omezuje s účinností ode dne 2. listopadu 2020 od 00:00 hod do dne 20. listopadu 2020 do 23:59 hod provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole.

Žáci celé školy tak nadále pokračují v distanční výuce

Jednotný systém pro distanční výuku tvoří systém Škola OnLine a aplikace MS Teams  (Office 365)

Struktura distanční výuky:

  1. – 5. ročník -  online výuka může probíhat v blocích, s ohledem na výuku jiných vyučujících ve třídě.
                         Výuka bude zaměřena zejména na český jazyk, matematiku a anglický jazyk

 

  1. – 9. ročník - online výuka probíhá podle rozvrhu hodin

Online výuka – přímá – hodiny zvýrazněny v rozvrhu – online hodina

Čj, Mat                                                       2 hod/týden    

Aj                                                              1 – 2hod/ týden - min 3/14dní

Předměty s dotací 2hod/týden                      1hod/týden

V těchto hodinách žáci pracují s pedagogem formou videohodiny

Neúčast žáka na této výuce je zákonný zástupce povinen řádně omluvit


Online výuka – nepřímá – hodiny zvýrazněny v rozvrhu – nepřímá výuka

ČJ, Mat, Aj,                                      1 hod/ týden

Předměty s dotací 2 hod                    1 hod/ 14 dní
V těchto hodinách žáci vypracovávají a odevzdávají v průběhu vyučovací hodiny úkoly zadané pedagogem, pracují samostatně na úkolech zadaných učiteli, řeší pracovní listy apod.

Respektujeme doporučení MŠMT, že není vhodné realizovat online výukou kompletní rozvrh hodin tak, jak je nastaven pro prezenční výuku

Výchovy, volitelné předměty, pracovní činnosti
- tyto předměty v rámci online výuky nevyučujeme

-nastavení pravidel distanční výuky dle uvážení vyučujícího tak, aby získal podklady pro klasifikaci

Omlouvání absence

Účast žáků na distančním vzdělávání je povinná.

Rodiče omlouvají neúčast žáka na přímé online výuce v souladu s příslušným ustanovením školního řádu

Informace pro žáky, kteří se nemohou zúčastnit online výuky

Zadanou práci si vyzvedávají ve škole
Zadání práce bude připraveno k vyzvednutí ve vestibulu školy
Úkoly vypracované v písemné podobě žáci odevzdávají v termínu po dohodě s vyučujícím

Školní stravování

V době distanční výuky mají žáci mají možnost školního stravování za dotovanou cenu
K odběru stravy je potřeba se přihlásit (systém vzdáleného přihlašování)
Výdej stravy:  do přinesených jídlonosičů, výdejní okénko ze školního dvora, čas 12:00 – 13:00 hod