Novinky

Veřejná zakázka na dodávku kuchyňského vybavení

2021 22. 7.

Výše uvedený zadavatel vyzývá k podání nabídky na dodávku kuchyňského vybavení - granulová myčka na černé nádobí.

Další informace jsou uvedeny na profilu zadavatele: http://3zsrako.profilzadavatele.cz  

HURÁ NA PRÁZDNINY

2021 1. 7.

Všem žákům naší školy přeji krásné prázdniny a zaměstnancům pohodu na zasloužené dovolené. 

OZNÁMENÍ VÝSLEDKU VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

2021 22. 6.

Ve volbách zákonných zástupců žáků do školské rady konaných ve dnech 17. a 18. 6.2021 byli zvoleni:

Bc. Josef Kýna, Dis.

Ing. Vendula Holibková

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

2021 26. 5.

AKTUALIZOVÁNO 10.6.

Na základě ustanovení §167, odst.4, zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon v aktuálním znění
                                             oznamuje ředitel školy
                           konání voleb zákonných zástupců nezletilých žáků
                                                 do školské rady

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DO TŘÍDY S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU JAZYKŮ

2021 17. 5.

Na základě výsledku přijímacího řízení zveřejňujeme seznam přijatých uchazečů  do třídy s rozšířenou výukou jazyků pro školní rok 2021/2022

Seznam přijatých uchazečů podle registračních kódů zde.

Úplný přehled výsledků přijímacího řízení podle registračních kódů zde.

 

PROVOZ ŠKOLY OD 17. KVĚTNA

2021 13. 5.

AKTUALIZOVÁNO 14.5.

Na základě informace MŠMT se od pondělí 17. května umožňuje osobní přítomnost všech žáků 1. i 2. stupně bez rotace. Škola se tak vrací k normální běžné výuce.

Nadále platí - žáci se budou testovat - všichni již jen jedenkrát týdně v pondělí, nebo při prvním příchodu do školy
                    - ve vnitřních prostorách je povinnost nosit ochranu nosu a úst

 

INFORMACE O PROVOZU ŠKOLY OD 3. KVĚTNA

2021 27. 4.

AKTUALIZOVÁNO 30.4.

Od 3. května se vracejí do školy žáci 2. stupně formou rotační výuky

V týdnu od 3. května do 7.května bude rotační výuka na 2. stupni realizována takto:

6. a 8. ročník - prezenční výuka ve škole

7. a 9. ročník - pokračování v distanční výuce

V týdnu od 10. května se skupiny prostřídají.

Rotační výuka žáků 1. stupně školy pokračuje podle nastaveného rozpisu.

Ve škole nadále platí ustanovení daná mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví s účinností od 3. května


                                  

 

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

2021 21. 4.

V souladu s ustanovením § 46 odst.1 a § 183 odst.2, zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,

                                    oznamuje ředitel školy
rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání.

Děkujeme vám všem, kteří jste si pro vzdělávání svých dětí vybrali naši školu, a těšíme se na setkání s vámi a vašimi dětmi.

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD PONDĚLÍ 12. DUBNA

2021 7. 4.

Mimořádné opatření Minsterstva zdravotnictví umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání od 12. 4. 2021 v základních školách
- žákům 1. stupně ve škole a to způsobem, že se vyučování zúčastní polovina počtu tříd. 

ROZDĚLENÍ TŘÍD K ROTAČNÍ PREZENČNÍ VÝUCE:
1. skupina - týden od 12.4. - prezenční výuka - třídy 1.A, 1.D, druhý a pátý ročník
2. skupina - týden od 19.4. - prezenční výuka - třídy 1.B, 1.C, třetí a čtvrtý ročník

 

ONLINE ZÁPIS DO 1. TŘÍD PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

2021 17. 3.

Termín zápisu k povinné školní docházce je stanoven na období 6. - 16. dubna 2021. 

Elektronickou přihlášku a rezervaci termínu můžete provést od 22. března do 15. dubna 2021 zde