Velikonoční zajíc 2019

25. 04. 2019
Dne 17. 4. 2019 uspořádala naše škola v pořadí již 21. ročník oblíbené taneční soutěže VELIKONOČNÍ ZAJÍC.

Po loňské premiéře, kdy jsme naši tradiční akci otevřeli i pro soutěžící z jiných škol, se letošního ročníku zúčastnilo rekordních téměř 150 účinkujících celkem z 5 základních a jedné mateřské školy.

Soutěžící jednotlivci i vícečlenné týmy se rozdělili do dvou základních kategorií – aerobik a taneční směs. Osvědčený a v daném oboru již velice fundovaný moderátor Tomáš Pavlíček přivítal v zaplněné tělocvičně školy všechny účinkující, představil odbornou porotu, a pak již odstartoval maraton 31 soutěžních vystoupení.

První část programu patřila tanečním směsím. V soutěži vystoupilo 16 soutěžních uskupení.

Druhá část programu pak obstaral aerobik. Zde své umění předvedlo 15 soutěžních týmů.

Odborná porota to letos opět neměla jednoduché. Všichni jeli naplno, ze všech vystoupení čišela chuť a radost ze cvičení. Ceny nejlepším byly předány, ale velké uznání si zaslouží všichni vystupující.

I v letošním roce bylo vítaným zpestřením celé akce vystoupení hostů. Na zahájení a o přestávce mezi jednotlivými soutěžními kategoriemi se početnému publiku představil taneční klub ADMIRA Kladno. Prvním vystoupením byla ukázka standardních tanců a druhé pak přineslo ukázku latinsko-amerických tanců.

Mgr. Jan Křikava