2020 9. 9.

POVINNÉ NOŠENÍ ROUŠEK

Kvůli zhoršující se epidemiologické situaci se od 10. září zavádí povinné nošení roušek ve vnitřních prostorách budov včetně škol.

2020 7. 9.

ZRUŠENÍ SCHŮZKY RODIČŮ ŽÁKŮ 1. TŘÍD

Schůzka rodičů žáků 1. tříd plánovaná na středu 9.9.2020 se preventivně z hygienických důvodů ruší. Souhrnné informace obdrží zákonní zástupci prostřednictvím Škola OnLine.

2020 18. 8.

INFORMACE K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

Vážení rodiče, milí žáci, přátelé školy,

Zveřejňujeme přehled základních informací k zahájení školního roku a provozu školy ve školním roce 2020/2021

Vycházíme z manuálu MŠMT, protiepidemických opatření ministerstva zdravotnictví (MZd) a aktuálních podmínek školy. Článek může být upravován v návaznosti na přijaté změny.

Zvolte kategorii:

Nabídka volnočasových aktivit

18. 9. 2020

Stejně jako v minulých letech i letos nabízíme možnost vyžití ve sportovních kroužcích. Zatím plánujeme rozjezd podle připraveného harmonogramu. 

Výuka v koronavirovém čase

14. 7. 2020
Kategorie: Škola
Na závěr nejpodivnějšího pololetí českého školství jsme oslovili s krátkým dotazníkem ty, na nichž ležela velká tíha distančního vzdělávání, a to rodiče. Zapojilo se nám zhruba 220 respondentů. Všem děkujeme a přinášíme souhrn získaných poznatků.