3 ZŠ Rakovník, Židé na rakovnicku a holocaust,
© 2010,JP